Laisvos darbo vietos

Skelbiama atranka laisvoms darbo vietoms užimti VGTU inžinerijos licėjuje nuo 2019-09-02

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus ieško matematikos mokytojo(os)

Reikalavimai:

  • aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija (aukštesnė kvalifikacinė kategorija būtų privalumas);
  • kūrybiškumas, iniciatyvumas, konstruktyvus problemų sprendimas, puikūs bendravimo įgūdžiai;
  • IKT žinios ir gebėjimas dirbti su išmaniaisiais įrenginiais;
  • darbo mokykloje patirtis ir užsienio kalbos žinios būtų privalumas;

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą (CV);
4. Motyvacinį laišką;
5. Rekomendacijas.

CV ir motyvacinį laišką su nuoroda „Matematikos mokytojas“ siųsti iki rugpjūčio 20 d. el. paštu info@vilicejus.lt. Pretendentus, atitinkančius konkursinės atrankos reikalavimus, informuosime asmeniškai ir kviesime pokalbiui iki rugpjūčio 22 d.
Radus tinkamą kandidatą įdarbinsime nedelsiant.

 

 

Psichologo (ės) (1 pareigybė, neterminuota darbo sutartis)

Darbo pobūdis: mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas.

Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą; Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija, postvencija. Tyrimai.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro laipsnis), darbo patirtis, Kūrybiškumas, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje. Informacinių technologijų, užsienio kalbų žinios, būtų privalumas.

CV ir motyvacinį laišką su nuoroda „Psichologas” siųsti iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. įskaitytinai el. paštu info@vilicejus.lt Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir su reikalingais dokumentais pakviesime pokalbiui iki rugpjūčio 22 d.

 

 

Logopedo(ės), spec.pedagogo(ės) (0,5 pareigybės, neterminuota darbo sutartis)

Darbo pobūdis: darbas su vaikais, kuriems reikalinga specialistų pagalba, bendravimas su mokinių tėvais, su kitais pagalbos mokiniui specialistais ir pedagogais.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilyginimas išsilavinimas, baigta specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programa (specializacija), darbo patirtis, kūrybiškumas, iniciatyvumas, geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje. Informacinių technologijų, užsienio kalbų žinios būtų privalumas.

CV ir motyvacinį laišką su nuoroda „Logopedas, spec.pedagogas” siųsti iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. įskaitytinai el. paštu info@vilicejus.lt Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir su reikalingais dokumentais pakviesime pokalbiui iki rugpjūčio 22 d.

 

 

Socialinio pedagogo(ės) (1 pareigybė, neterminuota darbo sutartis)

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas, geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas

Darbo patirtis, informacinių technologijų, užsienio kalbų žinios būtų privalumas.

CV ir motyvacinį laišką su nuoroda „Socialinis pedagogas (-ė) siųsti iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. įskaitytinai el. paštu info@vilicejus.lt Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir su reikalingais dokumentais pakviesime pokalbiui iki rugpjūčio 22 d.

 

 

Visos dienos mokyklos pedagogo(ės) (1 pareigybė, darbo sutartis mokslo metams)

Darbo pobūdis: darbas su vaikais po pamokų, užimtumo organizavimas, bendravimas su mokinių tėvais, su kitais pagalbos mokiniui specialistais ir pedagogais.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis pedagoginis išsilavinimas.

Privalumai: pedagoginio darbo patirtis, įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, gebėjimas naudotis IKT, kūrybiškumas, iniciatyvumas.

CV ir motyvacinį laišką su nuoroda Visos dienos mokyklos pedagogas siųsti iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. įskaitytinai el. paštu info@vilicejus.lt Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir su reikalingais dokumentais pakviesime pokalbiui iki rugpjūčio 22 d.

 

 

Anglų kalbos mokytojo(-os) (1 pareigybė, darbas pradinėse klasėse, darbo sutartis terminuota).

Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas edukologijos magistro laipsnis, mokytojo kvalifikacija IKT valdymas, gebėjimas dirbti su išmaniaisiais įrenginiais, darbo patirtis. Dalyvavimo projektuose patirtis būtų privalumas.

CV ir motyvacinį laišką su nuoroda „Anglų kalbos mokytojas ” siųsti iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. įskaitytinai el. paštu info@vilicejus.lt Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir su reikalingais dokumentais pakviesime pokalbiui iki rugpjūčio 22 d.

 

 

Prancūzų kalbos mokytojo(-os) (1 pareigybė, darbo sutartis terminuota).

Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas edukologijos magistro laipsnis, mokytojo kvalifikacija IKT valdymas, gebėjimas dirbti su išmaniaisiais įrenginiais, darbo patirtis. Dalyvavimo projektuose patirtis būtų privalumas.

CV ir motyvacinį laišką su nuoroda „Prancūzų kalbos mokytojas ” siųsti iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. įskaitytinai el. paštu info@vilicejus.lt Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir su reikalingais dokumentais pakviesime pokalbiui rugpjūčio 22 d.

 

 

Skip to content