Laimėjome tarptautinį „Erasmus+“ projektą „My World – in the drop of water“

Vilniaus inžinerijos licėjus 2016 m. kovo mėn. Europos Komisijai pateikė „Erasmus+“ programos KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „My World – in the drop of water“ paraišką ir laimėjo projekto finansavimą.

Projekte dalyvauja šešios Europos mokyklos: Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, R-K. Sg. Canisius Almelo mokykla (Olandija), Salaspilio 1-oji vidurinė mokykla (Salaspils 1. Vidusskola, Latvija), Yenikent Anatolian mokykla (Turkija), Escola Secundaria Campos de Melo (Koviljanas, Portugalija), Parnu Koidulos gimnazija (Parnu Koidula Gymnasium, Estija). Dalyviai – 9–18 metų mokiniai ir mokytojai. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus yra šio projekto koordinatorius. Projektas vyks iki 2018 m. rugpjūčio mėn.

Projekto tikslas – didinti mokinių susidomėjimą STEAM dalykais ir ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, formuoti inovacijų kultūra Europoje, supažindinti su naujausiomis technologijomis ir jomis naudojantis kurti inžinerinius įrenginius, skatinti tarptautinę kultūrinę komunikaciją tarp skirtingų šalių ugdymo institucijų, suteikti galimybę mokiniams ir mokytojams pagerinti anglų kalbos įgūdžius.

Projekto metu bus gvildenamos šios temos: geriamojo vandens kokybė, vandens telkiniai, vanduo literatūroje ir mene. Atsižvelgiant į Europos Komisijos keliamus tikslus aplinkosaugai, bus vykdoma tiriamoji veikla, moksliniai eksperimentai, bandymai, kūrybinės dirbtuvės, bus organizuojamos tyrėjų dienos. Mokiniai kurs inžinerinį įrenginį, kuris plaukios vandens telkiniu ir ims vandens mėginius iš įvairaus gylio.

Vykdydami projektą bendradarbiausime su šalimis partnerėmis ir skatinsime inovatyvias STEAM iniciatyvas tarp šalių partnerių. Dalinsimės praktine patirtimi, informacija apie atliktus vandens telkinių tyrimus ir eksperimentus, komunikuosime. Ieškosime skirtumų ir bendrų sąlyčio taškų, skelbsime naujas idėjas. Kartu neišvengiamai plačiau susipažinsime su kitomis ES šalimis, jų kultūra.

Planuojama, kad skirtingų mokyklų, įvairių tautybių ir religinių įsitikinimų jauni žmonės gvildens bendrą niekada neišsenkančią ekologinę vandens temą kartu plėtodami STEAM dalykų kompetencijas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Ponomariovienė

Skip to content