Kelionė po pasakų šalį – iniciatyva „Pasakų iššūkis 2021“

Rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais 1a ir 3e klasės mokiniai kartu su mokytojomis dalyvavo iniciatyvoje „Pasakų iššūkis 2021“. Mokiniai susipažino su įvairių tautų pasakomis – įdomiomis, linksmomis, liūdnomis ir pamokančiomis. Vaikai skaitė pasakas iš rinkinio „Laimė“. Atsakė į pateiktus klausimus, nėrė į diskusijas. Perskaitę pasaką „Užburtas malūnas“ pirmokai surengė vėjo malūnėlių bei malūnėlių, kuriuos naudoja namuose, parodas, o trečios klasės mokiniai per inžinerijos pamokas, kalbėdami apie atsinaujinančius energijos šaltinius, darė vėjo malūnus. Pasiskirstę į grupes planavo, kokį malūną konstruos pagal pateiktus kriterijus. Baigtus darbus pristatė klasės draugams, aptarė, su kokiais iššūkiais teko susidurti, ką galima buvo daryti kitaip bei surengė malūnų parodą klasėje. Skaitydami pasakas vaikai nuolat sužinodavo naujų žodžių reikšmių. Jie aiškinosi, ką reiškia žodžiai „sieksnis“, „uolektis“, „katilėlis“. Turėdavo surasti valstybės, kurios pasaką skaitė tą dieną, sostinę internete ir kitos dienos rytą pasakyti mokytojai.

Klausydami pasakų  ir jas skaitydami, mokiniai ne tik gilino gimtosios kalbos, dorinio ugdymo, inžinerijos, matematikos, muzikos ir dailės dalykų temas, bet ir įsitikino, kad pasakų skaitymas moko ieškoti sprendimų iškilusioms problemoms, lavina vaizduotę ir ugdo kūrybiškumą.

Iniciatyvos, prasidėjusios 2019 metais, „Pasakų iššūkis“ koncepcija ir tikslas yra skatinti žodinio kultūros paveldo – liaudies pasakos, kaip ugdymo ir ugdymosi kultūra priemonės, žinomumą, priminti jos svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, didinti pagarbą protėvių paveldui ir kultūrų įvairovei. Jos  organizatorė – programų autorė ir vedėja Akvilė Sadauskienė. Daugiau apie iniciatyvą galima sužinoti čia: pasakosaugimui.lt.

Pradinio ugdymo mokytojos Lina Kairiūkštienė ir Rūta Gražulienė