Kaimuose ir miesteliuose gyvenančių mokinių važiavimo išlaidų kompensavimas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2023-02-08 d. sprendimu Nr. 1-1781 patvirtintu „MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠU“ (toliau – Tvarkos aprašas), mokinių tėvai dėl važiavimo išlaidų kompensavimo (ne Vilniaus mieste gyvenantiems mokiniams) turi kreiptis į Licėjų iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 10 d. Įvertinus tėvų prašymų pagrįstumą, iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Licėjus turi pateikti Švietimo aplinkos skyriui (toliau – Skyrius) elektroniniu būdu užpildytas suvestines pagal Tvarkos aprašo atitinkamus priedus.

Prašymus kartu su pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą pristatykite į Licėjaus raštinę (gali atnešti pats mokinys, galite palikti Licėjaus budinčiai)

Prašymo forma: Prašymas del važiavimo išlaidų kompensavimo (1 priedas)

Skip to content