Įspūdžiai iš stažuočių užsienio mokyklose

2015 m. birželio mėn. Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojai turėjo galimybę stažuotis Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Čekijoje. Grįžę mokytojai dalijasi įspūdžiais, ką įdomaus ir naudingo jiems teko pamatyti ir išgirsti užsienio mokyklose.

Laurynas Dapkevičius, technologijų mokytojas: „Per trumpą laiką aplankėme ne vieną įstaigą: Herts For Learning (pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centrą), Valstybinį STEM centrą, Vormlio pradinę mokyklą, Kranfordo bendruomenės ir Kuperio mokyklas, Kembridžo universiteto Edukologijos mokyklos mokslų edukacinį centrą, pabuvojome mokslo muziejuje, festivalyje „Science on stage“. Stažuotės tikslas buvo surinkti kuo daugiau informacijos apie institucijas ir mokyklas, kurios dirba su STEM programa. Susidarėme bendrą Anglijos švietimo sistemos vaizdą, kaip rengiami mokytojai, dalijamasi informacija. Mokyklos savo specialistus siunčia į kitas mokyklas, kurioms sunkiau sekasi susidoroti su vienais ar kitais mokomaisiais dalykais. Labai naudinga patirtis – dalyvavimas mokslo festivalyje „Science on stage“: ten galima pasisemti įvairių dėstomo dalyko idėjų, tiesa, daugiausia pristatymų buvo skirta fizikams, chemikams, biologams, robotikai. Šiame festivalyje dalyvauja daugybė mokytojų ne tik iš Europos, bet ir kitų pasaulio valstybių, pristato įvairius mokymo metodus, priemones, idėjas.“

Vaida Garbenienė, matematikos mokytoja: ,,Per trumpalaikę stažuotę Olandijoje aplankėme Amsterdamo ir Utrechto universitetus, interaktyvų mokslo ir technologijų muziejų, įstaigas, skatinančias mokyklų bendradarbiavimą su universitetais, Olandijos švietimo ir mokslo ministeriją, nacionalinį egzaminų centą. Didžiausią įspūdį paliko ugdymo įstaigos – Stellos Maris mokykla ir Hofštado licėjus. Sužavėjo mokymosi aplinka, aktyvi projektinė veikla, tyrinėjimu grįstas mokymas. Iš stažuočių parsivežtos idėjos tikrai suteiks naujų impulsų inžinerijos licėjaus ugdomosioms veikloms.“

Aurelija Čebelienė, anglų k. mokytoja: ,,Mano didžiausia ir netikėčiausia stažuotės patirtis susijusi su Mąstymo kultūros ugdymu mokykloje. Šis modelis jau įdiegtas kai kuriose Didžiosios Britanijos mokyklose, tarp kurių yra ir Ročesterio klasikinė vidurinė mergaičių mokykla. Mąstymo mokyklos esmė – kiekvienas bendruomenės narys yra įsipareigojęs ugdyti mokinių mąstymo įgūdžius. Šiam tikslui naudojami mąstymo įrankiai ir žemėlapiai, padedantys organizuoti mintis, buvo sukurti amerikiečių mokslininkų. Prieš važiuodama į stažuotę beveik nieko apie tai nebuvau girdėjusi, o grįžau įkvėpta šios filosofijos.“

Rūta Filončekienė, pradinių klasių mokytoja: ,,Vykdama į stažuotę Čekijoje turėjau kelis tikslus: susipažinti su įvairiomis veiklos sritimis, parengti STEM krypties ugdymo organizavimo įžvalgas Klaštereco prie Ohržės pradinėje mokykloje, stebėti STEM neformaliojo ir formaliojo švietimo organizavimą, pamokas, tobulinti komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijas. Siekiau kuo nuodugniau susipažinti su institucijos STEM infrastruktūra, turima mokomąja medžiaga, įranga. Lankiausi visose patalpose, kuriose vyksta ugdymas, fotografavau mokinių ir mokytojų darbo vietas, įrenginius, laboratorijas, vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius. Stebėjau STEM dalykų (fizikos, chemijos, matematikos, technologijų, dailės, biologijos, informacinių technologijų, taip pat geografijos, anglų kalbos) pamokas, asistavau, pati vedžiau integruotą informatikos, lietuvių, anglų, čekų kalbų pamoką 6 klasei. Pastebėjau, kad STEM dalykų mokytojai (fizikos, chemijos, biologijos) dažnai per pamokas atlieka įvairius bandymus, laboratorinius darbus, įgytas žinias moko pritaikyti praktiškai, o pradinių klasių mokytojų pamokose daug žaidybinių elementų.“

Skip to content