Iškilmingas licėjaus Jaunųjų šaulių pasižadėjimas

2020 m. Kovo 11-ąją, aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos vyko šaulių priesaika ir jaunųjų šaulių pasižadėjimas Lietuvos Respublikai.

Šiame renginyje dalyvavo ir VGTU inžinerijos licėjaus jaunieji šauliai, vadovaujami ats. plk. ltn. Liudo Gumbino. Ceremonijoje pasižadėjo penki mūsų licėjaus JŠ būrio nariai (Dovydas Dubas, Emilija Mačiokaitė, Guoda Masilionytė, Tomas Paulauskas, Mantas Paškonis), kuriuos pasižadėjimui parengė jau ankstesniais metais pasižadėję licėjaus jaunieji šauliai gimnazistai Domantas Matuliauskas ir Eugenijus Ivanauskas.

Jau pasižadėję 1019 JŠ atskirojo būrio šauliai aktyviai prisijungė prie Kovo 11-osios minėjimo – Domantas Matuliauskas ir Eugenijus Ivanauskas rikiuotėje nešė trispalves, Aistė Dambrauskaitė gavo garbę įnešti gėles ir padėti jas ant Jono Žemaičio paminklo prie KAM.

Po ceremonijos mūsų licėjaus jaunieji šauliai kartu su 10-osios rinktinės šauliais, jaunaisiais šauliais bei kitais savanoriais nešė dvi 300 metrų LR vėliavas bendroje rikiuotėje iki LR Seimo.

Mokinių pasveikinti atvyko ir VGTU inžinerijos licėjaus mokytojas-šaulys Ignas Jurčiukonis, kuris nuolat su mokiniais dalinasi savo kario žvalgo tarnybos patirtimi.

Sveikiname pasižadėjusiuosius, didžiuojamės savo mokiniais, kurie praturtino šią gražią Lietuvos šventę bei dėkojame mokytojais už tai, kad ugdo pilietiškus, atsakingus, sąmoningus jaunus žmones!

 

 

Skip to content