Inžinerinis ugdymas 1a, 1b ir 1c klasėse 2017-2018 m.m.

2017-2018 m. m. taikant aktyviojo ugdymo metodus ir priemones, 1a, 1b ir 1c klasių mokiniai ugdėsi inžinerinį mąstymą – nuolatinį siekį tyrinėti, kas slypi anapus egzistuojančios technologijos, ir klausti: ar gali būti kitaip?

Pirmokai tyrinėjo transporto priemones, iš lego detalių kūrė robotukui greitą susisiekimo priemonę. Mokiniai susidomėję klausė, koks buvo pirmasis aparatas, kuriuo žmonės pakilo į orą, sužinojo, iš ko sudarytas oro balionas. Atliko tiriamąjį darbą. Prie helio dujų pripūsto baliono pririšo atviruką. Jį karpė po skiautelę, kol balionas pakilo į norimą aukštį ir pakibo ore. Mokiniai padarė išvadą, kad kylant oro balionu balastas metamas tol, kol norimame aukštyje jo svoris ima atitikti oro svorį. Pasirinkę tinkamas priemones, mokiniai pasigamino vėjo malūnėlius ir panaudodami plaukų džiovintuvą suprato, kada ir kodėl jie sukasi. Žaisdami žaidimą, mokiniai susipažino su laivais, jų rūšimis, išsiaiškino, kam laivai naudojami, sužinojo, kaip vadinama vieta jūros ar upės pakraštyje laivams stovėti, keleiviams įlipti ar išlipti, kroviniams pakrauti ar iškrauti, kas skleidžia šviesą, padedančią laivams orientuotis jūroje. Pirmokai atspėjo, ką reiškia skaičiai ir rodyklės bei pagal duotus nurodymus nubraižė įvairius objektus. Mokėsi suprasti schemas ir pagal jas modeliuoti.

Taip pat mokiniai sužinojo, kas yra tunelis, kur yra ilgiausias ir giliausias šis inžinerinis statinys pasaulyje, kokioje šalyje yra net 1150 tunelių, iš kurių 35 – po vandeniu. Pirmokai susidomėję klausė apie bokštų įvairovę, tuomet statė bokštus pagal duotus kriterijus. Tyrinėjo, kurie bokštai tvirčiausi ir atlaikytų žemės drebėjimą. Mokiniai žiūrėdami vaizdinę medžiagą išsiaiškino, kokie buvo pirmieji tiltai, kokios yra tiltų rūšys, ir iš storesnio popieriaus juostelių konstravo savo tiltus.

Pirmokai susipažino ir su LaQ konstruktoriumi, išradingai sukonstravo pirmąją savo vardo raidę. Vėliau sužinojo, kaip susikūrė miestai, konstravo galingas sienas, kurios saugojo pirmuosius miestus. Susipažinę su simetrijos sąvoka, kūrė simetriškus objektus. Supratę, kas yra energija, kokios jos rūšys, kaip energiją taupyti, konstravo atsinaujinančios energijos šaltinius.

Per inžinerijos pamokas mokiniai susipažino su medžiagų įvairove bei jų savybėmis. Tyrinėjo savo artimiausią aplinką. Jiems buvo pateiktas 10 objektų, esančių mokyklos kieme, sąrašas, kuriame pirmokai turėjo pažymėti, iš kokių medžiagų jie pagaminti.

Siekiant, kad mokiniai įgytų gilesnes žinias ir gebėjimus, visas mokomųjų dalykų pamokas vienijo inžinerinio mąstymo, tikslumo, aktyvaus domėjimosi šiuolaikinėmis technologijomis ugdymas, todėl pirmokai kūrė laikrodžius, kompasus, svarstykles, žaidimą ‚,Metų laikai“ (panaudodami medinius segtukus ir popierines lėkštes), gimtadienių kalendorių, budėjimo grafiką (panaudodami ledų pagaliukus ir kitas antrines žaliavas). Statė namus ir transporto priemones Draw Bricks programa, kūrė projektus, savo kambario išplanavimą Planner 5D programa. Kalbėdami apie profesijas vaikai susipažino su darbo įrankiais, prietaisais, aiškinosi, kokių prietaisų reikia įvairių profesijų žmonėms.

Smagu, kad inžinerijos pamokas vedė ir pirmokų tėveliai (Eugenijus Keras, Mikas Vengris, Ona Januškevičiūtė, Irma Kaukienė).

Inžinerijos žinias mokiniai įtvirtindavo aktyviai dalyvaudami viktorinose, sukurtose Flippity programa.

Taigi įvairiapusė, integruota, kūrybinė ir projektinė-tiriamoji veikla skatino stebėti, pažinti, tyrinėti paprastus inžinerinius procesus, elementus, produktus bei suprasti, kaip plačiai inžinerijos pasiekimai taikomi mūsų gyvenime.

Mokytojos Jovita Andrijauskaitė, Daiva Cironkienė, Lina Kairiūkštienė

Skip to content