Inovatyvių metodų ir mokymo priemonių taikymas ugdant 7–18 metų amžiaus mokinių inžinerines kompetencijas

Vilniaus inžinerijos licėjus 2016 m. vasarį Švietimo mainų paramos fondui pateikė Erasmus+ programos KA1 bendrojo ugdymo mobilumo projekto „Inovatyvių metodų ir mokymo priemonių taikymas ugdant 7–18 metų amžiaus mokinių inžinerines kompetencijas“ paraišką ir laimėjo projekto finansavimą.

Projekto tikslai:

 1. Įgyti naujos patirties IT, naujų interaktyvių mokymo metodų ir priemonių kūrimo srityje.
 2. Įgyti naujų darbo su pažangiais IT mokymo metodais ir įrankiais kompetencijų vykdant mokomąją veiklą.
 3. Diegti inovatyvius mokymo(si) metodus bei įrankius ugdant mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo inžinerines kompetencijas.
 4. Suteikti galimybę įstaigos darbuotojams kelti profesinę kvalifikaciją, tobulinti ugdymo procesą, integruoti mobilumo projekto metu įgytus įgūdžius, plėsti europinio bendradarbiavimo galimybes.
 5. Pagerinti komunikacijos anglų kalba įgūdžius.

Projektas vyks nuo 2016 m. rugsėjo iki 2017 m. lapkričio. Planuojama, kad projekto metu 18 licėjaus mokytojų patobulins savo kvalifikaciją užsienyje.

Mobilumo planai:

 • 6 mokytojai vyks stebėti Turkijos, Italijos, Ispanijos mokyklų darbo (po 2 mokytojus į kiekvieną šalį).
 • 2 pedagogai tobulins kvalifikaciją Maltoje pagal „Make technology your friend“ 2016 m. lapkričio 2–11 dienomis.
 • 2 pedagogai Čekijoje (Prahoje) kels kvalifikaciją kursuose „Creative use of Tablets in Education“ 2016 m. gruodžio 5–14 dienomis.
 • 2 mokytojai Maltoje tobulins kompetencijas tema „Empowerment in ICT Skills: Making Use of Technology Tools“ 2017 m. vasario 13–17 dienomis.
 • 2 mokytojai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose Ispanijoje (Madride) „Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning“ 2017 m. kovo 18–24 dienomis.
 • 2 mokytojai dalyvaus kursuose Ispanijoje (Madride) „Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom“ 2017 m. gegužės 6–12 dienomis.
 • 2 mokytojai dalyvaus kursuose Portugalijoje (Koimbroje) „Creative Video in the Classroom“ 2017 m. liepos 3–7 dienomis.

Dalyvaudami šiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose mokytojai įgis informacinių technologijų, pedagogikos ir didaktikos, metodų valdymo, pamokų organizavimo, aplinkų kūrimo kompetencijų, svarbių darniai įstaigos veiklai, gerinant licėjaus ugdymo kokybę bei įgyvendinant iškeltus uždavinius. Numatyti kursai stiprins pedagogų profesinio tobulėjimo norą, pasitikėjimą mokymosi rezultatais ir skatins naujų metodų paiešką bei diegimą pamokose.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Ponomariovienė

Skip to content