Įgyvendinama nauja ugdymo kryptis

Šiais mokslo metais mūsų mokykloje įgyvendinama nauja ugdymo kryptis: ugdymas organizuojamas rengiant projektinius darbus per STEAM sritis. Projektiniai darbai, tai ilgalaikiai darbai, kuris įgyvendinamas pasitelkiant praktinių įgūdžių formavimu per probleminį mokymąsi, kritinį mąstymą, per mokinių kūrybiškumą. Mokiniai rengdami tokius darbus praplečia akiratį, išmoksta pamatyti jų aplinkoje iškylančias problemas, jas analizuoja ir ieško sprendimų būdų. Ugdymas, rengiant projektinį darbą, formuoja šiuolaikišką, neabejingą, novatorišką, kūrybišką valstybės pilietį, kuris lengvai prisitaiko prie darbo rinkos pokyčių.

Projektinius darbus rengia – 1-4 klasių mokiniai, 8 klasių mokiniai. III gimn. klasių mokiniai rengia Inžinerinio ugdymo praktikos darbą, kuris pagilina turimas bendrojo ugdymo žinias, ugdo tiriamosios veiklos įgūdžius bei formuoja analitinį mąstymą.

Skip to content