Gyva istorijos pamoka licėjaus ketvirtokams apie Sausio 13-ąją

Sausio 13 –osios minėjimas licėjaus pradinių klasių mokinimas šiemet buvo kitoks. Visose licėjaus ir Dvarčionių skyriaus ketvirtokų klasėse sausio 14-16 dienomis svečiavosi Vyčio kryžiaus ordinininkas, Sausio 13-osios dalyvis ir liudininkas, licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Kęstutis Bredelis, kuris prisiminė ir papasakojo vaikams prieš 29 metus išgyventus įvykius. Ketvirtokai susidomėję klausėsi mokytojo, kaip jis 1991 m. sausio 12-13 dienomis, tuomet dar būdamas studentu, kartu su minia žmonių iš visos Lietuvos budėjo prie televizijos bokšto, Seimo rūmų, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato, nes juos kėsinosi užimti sovietų sąjungos armija. Mokytojas papasakojo, kaip ir kur buvo sužeistas, kodėl nepasitraukė, kai ginkluoti kariai ir tankai ėmė pulti beginklių žmonių minią. Vaikai stebėjosi mokytojo ir kitų ten dalyvavusių žmonių drąsa, klausinėjo svečio, ar jam tada buvo labai baisu? Kur ir kaip jis buvo sužeistas? Ką jautė, ką matė? Kodėl nepabėgo?… Nuoširdūs mokytojo atsakymai, atviri prisiminimai leido vaikams pajusti to meto įvykių realybę ir susimąstyti apie jų svarbą šiandieninei Lietuvai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Gagiškienė

Skip to content