Antroji mokyklų apklausa „IKT švietimo sistemoje“

VGTU inžinerijos licėjus dalyvauja antrojoje mokyklų apklausoje „IKT švietimo sistemoje“. Ši apklausa vykdoma Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato (DG CONNECT) užsakymu 30-ies šalių mokyklose. Licėjuje atsitiktiniu būdu atrinktų keturių klasių mokytojai ir mokinių tėvai (II ir IV gimnazijos klasių – ir mokiniai) pildo klausimyną, kurio rezultatai bus naudojami ne tik informacijai apie IKT naudojimą Europos mokyklose surinkti ar ją palyginti su pirmosios apklausos, vykusios 2012 metais, rezultatais, bet ir siekiama apibrėžti ateities klasių sąlygas, taip pat numatyti, kiek tai visoje Europoje gali kainuoti. Apklausos metu pateikta informacija anoniminė ir laikoma griežtai konfidencialia.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvaujantiems apklausoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Laurinaitienė