Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas

VGTU inžinerijos licėjus yra atrinktas dalyvauti pagrindiniame OECD PISA 2018 tyrime, kuris  vyks šių mokslo metų balandžio 9 – gegužės 11 dienomis. Keturiasdešimt licėjaus mokinių atliks šio tarptautinio penkiolikmečių tyrimo testus iš šių sričių: skaitymo, gamtos mokslų, matematikos, finansinio raštingumo ir globaliųjų kompetencijų, atsakys į klausimus apie mokymo(si) nuostatas ir asmeninius išsilavinimo prioritetus, finansinę patirtį, naudojimąsi informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT).

Testavimą organizuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija – EBPO, vykdo LR Švietimo ir mokslo ministerija ir Nacionalinis egzaminų centras.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Laurinaitienė

Papildoma informacija:

OECD PISA lankstinukas

Nacionalinis egzaminų centras http://nec.lt/126/