STEM dalykų plano ir ugdymo proceso organizavimas Čekijos Respublikoje

Balandžio 12–14 dienomis pagal kvalifikacijos kėlimo programą „STEM dalykų plano ir ugdymo proceso organizavimo patirtis ir pažangos rezultatai Čekijos Respublikoje. Jų panaudojimas mokinių ugdymo kokybės gerinimui“ lankėmės Čekijos Respublikoje. Komandiruotės tikslas buvo susipažinti su Čekijos STEM dalykų krypties veiklų pasiūla mokiniams, bendradarbiavimo su ugdymo socialiniais partneriais patirtimi, ugdymo kokybės užtikrinimo aspektais, pažangos rezultatais.

Komandiruotės metu lankėmės Jurgio Podebrado (Jiřího z Poděbrad) pagrindinėje mokykloje, kur susitikome su direktoriumi Miroslavu Šoukalu, kuris trumpai pristatė Čekijos švietimo sistemą, supažindino su savo mokyklos ugdymo procesu. Atkreipėme dėmesį, kad, pavyzdžiui, jau nuo 4 klasės mokiniai gali pasirinkti, ar nori sustiprintai mokytis anglų kalbos, informatikos, matematikos. Vieną papildomą anglų kalbos pamoką mokiniams veda anglakalbis mokytojas. Mokyklos direktorius akcentavo, kad mokinius labai svarbu sudominti, tad jie stengiasi taikyti kuo daugiau aktyvių mokymosi metodų. Siekdami skatinti mokinių domėjimąsi STEM dalykais, mokytojai įtraukia mokinius į projektinę veiklą. Mokykla taip pat kasmet organizuoja mokymosi gamtoje savaitę, kai visas ugdymo procesas, kartu ir aktyvi fizinė veikla, persikelia į gamtą. Vaikščiodami po mokyklą pastebėjome, kad mokymosi erdves puošia įvairūs mokinių įgyvendinti projektai.

Vėliau vykome į Čekijos nacionalinį švietimo institutą, kuris rūpinasi bendrųjų ugdymo programų kūrimu ir padeda mokykloms įgyvendinti pasirinktas programas. Susitikimo metu instituto atstovai pabrėžė skaitmeninio švietimo svarbą ir technologijų panaudojimą mokant STEM dalykų. Specialistų nuomone, skaitmeninių technologijų panaudojimas gamtos mokslų srityje bei raštingumo ugdymas yra labai svarbu dar ikimokykliniu laikotarpiu. Kalbant apie STEM įgyvendinimą, institutas šioje srityje padeda mokykloms per įvairias projektines veiklas. Kaip pasiteisinusį modelį jie paminėjo projektinę veiklą, į kurią įsitraukia kelių sričių specialistai, pavyzdžiui, lektoriai iš biologijos, geologijos ir aplinkosaugos sričių ir fizikos, chemijos mentoriai. Mokiniams jie padeda atlikti įvairius tyrimus, stebėjimus gamtoje. Institutas taip pat pristatė projektą „Tabletarium (Tablets in Science Education)“, kurio įgyvendinimo metu buvo kuriamos įvairios taikomosios programos biologijos, geografijos, chemijos, fizikos, matematikos pamokoms. Naudodamiesi šiomis programėlėmis mokiniai mokėsi, tyrinėjo, planšetėmis jungėsi prie įvairių kitų įrenginių. Programų kūrėjai akcentavo, kad mokiniams tokiu būdu labai patogu mokytis, o atlikus darbą galima iškart nusiųsti mokytojui įvertinti. Instituto darbuotojų nuomone, siekiant sudominti mokinius STEM dalykais, labai svarbus mokymasis tyrinėjant gamtoje, įvairių parodų lankymas, bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis, įvairių mokslo centrų konsorciumais.

Atvykę į SCIO centrą buvome supažindinti su jo veikla. Šis centras yra nepriklausoma ir savarankiška organizacija, kuri kuria priemones, skirtas gerinti ugdymo kokybę, teikia mokykloms bendrą mokyklos įvertinimą, vertina ilgalaikę švietimo pažangą, padeda universitetams vykdyti studentų atranką, siekia teikti paralelinį švietimą ir kurti savo mokyklų tinklą. SCIO centras žiūri į mokymą šiuolaikiškai, svarbiausia yra individuali mokinio pažanga ir įvairių gebėjimų lavinimas: komunikacijos, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, emocinio intelekto, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, mokymosi ir kt. Šio centro atstovų teigimu, mokykla turėtų orientuotis į veiksnius, padedančius mokiniui suvokti savo stipriąsias sritis, padedančius rasti vietą komandoje, efektyviai komunikuoti ir pan. Savo vizijai įgyvendinti SCIO centras įkūrė savitą mokyklą, kurioje ugdymas orientuotas į mokinio savianalizę ir gebėjimų įsivertinimą. Į šią mokyklą mokiniai priimami tik po motyvacinio pokalbio su tėvais. Šioje mokykloje stengiamasi visų dalykų mokyti integruotai, vaikai mokydamiesi turi pasirinkti ilgalaikį projektą, kurį įgyvendins. Kiekvienas mokinys renkasi projekto tikslą, t. y. kiek jis pasieks. Tokiu būdu moksleiviai skatinami įsivertinti savo galimybes atlikti konkrečias veiklas, užsibrėžti asmeninį mokymosi tikslą.

Direktoriaus pavaduotoja inžineriniam ugdymui Roberta Firavičiūtė