Respublikinė metodinė-praktinė mokytojų STEAM stažuotė-konferencija

Vasario 15 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) inžinerijos licėjuje vyko jau 4-oji respublikinė metodinė-praktinė mokytojų STEAM stažuotė-konferencija „Sėkmingas UTA kompetencijų įgyvendinimas STEAM pagrindu“, kurioje dalyvavo beveik 200 pedagogų iš visos Lietuvos.

Stažuotė-konferencija buvo skirta Lietuvos mokytojams, besiruošiantiems įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas remiantis STEAM ugdymo principais, todėl pagrindinis tikslas buvo sudaryti sąlygas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams kartu su VGTU inžinerijos licėjaus pedagogais organizuoti STEAM pamokas pabrėžiant UTA kompetencijų įgyvendinimą ugdymo procese ir pasidalyti STEAM ugdymo principų taikymo įžvalgomis ir atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo perspektyvomis.

Šį kartą renginys buvo organizuojamas dviem etapais.

Vasario 6–10 d. šalies mokyklų mokytojai dalyvavo pirmajame etape – praktinėje STEAM stažuotėje, kurios metu kartu su licėjaus mokytojais vedė STEAM pamokas.

Tam buvo atsakingai ir kruopščiai ruošiamasi gerokai iš anksto. STEAM pamokų iššūkį priėmė apie 40 licėjaus mokytojų ir daugiau nei 30 šalies mokyklų pedagogų. Licėjaus pedagogai pakvietė įvairių mokomųjų dalykų šalies mokyklų mokytojus kartu dalyvauti STEAM pamokų organizavimo procese: nuotolinio kontakto būdu mokytojai susipažino, ieškojo galimų tarpdalykinių sąsajų, analizavo kylančius iššūkius ir sunkumus mokant konkrečių disciplinų, formuluojant dalykinius ir didaktinius pamokos tikslus, kartu mokėsi suprasti, kad STEAM pamoka paremta ne tik stipria tarpdalykine integracija ir kelių mokytojų bendradarbiavimu, bet svarbiausias tokios pamokos ir tokio ugdymo elementas – problematika, kuri sužadina būtinybę veikti kartu papildant, pastiprinant vienam kitą ir taip pažadinant mokinių smalsumą kritiškai mąstyti, tyrinėti, ieškoti sprendimo būdų, kurti, ne tik identifikuoti ir suvokti savo artimąją aplinką, bet ir plačiau pažvelgti į mokomųjų dalykų sąsajas ir realų praktinį pritaikomumą. Nuo pamokos suplanavimo parengiant STEAM pamokos planą iki jos praktinio organizavimo atvykus į VGTU inžinerijos licėjų – toks tikslas buvo keliamas siekiant pasidalyti licėjaus įgyvendinamo STEAM ugdymo patirtimi.

 

Respublikinė metodinė-praktinė mokytojų STEAM stažuotė-konferencija (2023.02.15)

 

Skip to content