Raiškiojo skaitymo konkursas „Poetry by Heart“

Saulėtą kovo 18 dienos popietę Pradinio ugdymo skyriuje skambėjo gražiausi eilėraščiai anglų kalba. 3–4 klasių mokiniai dalyvavo anglų kalbos raiškiojo skaitymo konkurse „Poetry by Heart“. Laureatais tapo 3b klasės mokinys Ignas Martyšius, padeklamavęs  eilėraštį „My Neighbour’s Dog is Purple“ (Jack Prelutsky), ir 4b klasės mokinė Elzė Pačėsaitė, padeklamavusi eilėraštį „What is a Rainbow“ (Evien Beaudry).

 Už nuotraukas dėkojame bibliotekininkei Gretai.

Mokytoja Violeta Stankevičienė