Pasiruoškime vertimo konkursui „Tavo žvilgsnis“

Sausio 17 dieną vyko integruotas anglų ir lietuvių kalbų renginys „Vertėjų dirbtuvės“, kurį organizavo kalbų mokytojos Aurelija Čebelienė ir Irena Vėbrienė. Mokytojos, dalyvaujančios licėjuje vykdomame Erasmus+ mobilumo projekte „Inovatyvių metodų ir mokymo priemonių taikymas ugdant 7–18 metų amžiaus mokinių inžinerines kompetencijas“, ne tik  pasidalijo gerąja patirtimi, bet ir paskatino mokinius kitaip pažiūrėti į vertėjo darbą.
Nuolat besikeičiančiame pasaulyje anglų kalba tampa ne tik mokymosi objektu, bet ir priemone įgyti įvairių mokslo žinių bei ugdyti komunikacinę kompetenciją. Europos komisijos narys Leonardas Orbanas yra pasakęs: „Keliomis kalbomis bendrauti galintys asmenys turi daug pranašumų. Kalbų mokėjimas didina kūrybingumą, laužo kultūrinius stereotipus, skatina laisvą mąstymą ir gali padėti kurti naujoviškus produktus.“ Be to, Europos komisijos inicijuotame projekte CLIL (Content and Language Integrated Learning) akcentuojamas mokomojo dalyko ir anglų kalbos integruotas mokymas(is). Galiausiai reikėtų nepamiršti ir aktyvių mokymo(si) metodų bei IT panaudojimo ugdymo procese. Taigi, darbas grupėmis, interneto galimybės, tikslingas mobiliųjų technologijų panaudojimas, integruotas mokymas(is) kelia mokinių mokymosi motyvaciją, skatina jų kūrybiškumą, bendruomeniškumą.
„Vertėjų dirbtuvėse“ susirinkę 6–11 klasių mokiniai, dirbdami prie kompiuterių, bandė išversti angliškai parašytų tekstų ištraukas į gimtąją kalbą. Renginio pradžioje mokytojos supažindino su vertimo istorija, pristatė pirmųjų verstų tekstų autorius, jų darbus bei paaiškino svarbiausius reikalavimus, kurių reikia laikytis verčiant grožinės literatūros kūrinį. Vertėjo pareiga kuo geriau ir tiksliau išversti tekstą, išlaikyti bendrąjį kūrinio stilių, vengti pažodinio vertimo, išmoningai taikyti frazeologizmus, sinonimus, antonimus, paisyti tiesioginės kalbos reikalavimų bei nepamiršti  lietuvių kalbos vartosenos taisyklių. Pasirodo, neužtenka tik  puikiai mokėti anglų kalbą, turėti turtingą žodyną.  Tam, kad verstas tekstas gražiai skambėtų, ne vienam mokiniui teko pasukti galvą, kad vertimas neiškraipytų originalo, nesikartotų tie patys žodžiai. Mokiniai, dirbdami grupėmis, buvo aktyvūs, mokėsi argumentuotai ir logiškai mąstyti, įsiklausyti ir gerbti kiekvieno grupės nario nuomonę. Be to, darbas grupėmis formavo ir bendro darbo įgūdžius, ugdė atsakingumą ir pasitikėjimą, nes kiekvienas narys buvo atsakingas už grupės darbo rezultatą.
„Vertėjų dirbtuvės“ ne tik paskatino naujai pažvelgti į vertimą, bet tai buvo puiki repeticija prieš konkursą „Tavo žvilgsnis“, kuriame jau kelerius metus aktyviai dalyvauja mūsų mokyklos mokiniai. Linkime kūrybiškumo , kuo didžiausios sėkmės ir tikimės gražių ir įdomių vertimų.

Lietuvių kalbos mokytoja Irena Vėbrienė ir anglų kalbos mokytoja Aurelija Čebelienė