Mokinio uniforma

VILNIAUS INŽINERIJOS LICĖJAUS

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus inžinerijos licėjaus mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką.
 2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos licėjui, jo tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

II. LICĖJAUS  MOKINIŲ  UNIFORMA

 1. Mokinio  uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys,  kurį sudaro:

PRIVALOMA

MERGAITĖMS BERNIUKAMS

Mėlynos spalvos uniforminis švarkas arba megztukas su  licėjaus emblema – ženkliuku;

languotas raudonos spalvos sarafanas arba sijonas.

Mėlynos spalvos uniforminis švarkas arba megztukas su  licėjaus emblema – ženkliuku;

mėlynos spalvos uniforminės kelnės;

pagal pageidavimą languota raudona liemenė, kaklaraištis.

III. MOKINIŲ  UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

 1. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus,  išskyrus  penktadienį.
 2. Visą uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius, egzaminus, įskaitas bei atstovaujant licėjui už jo ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan.
 3. Į licėjaus renginius be uniformų mokiniai neįleidžiami.

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

 1.  Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.
 2.  Mokinio uniformą galima įsigyti uniformų mugėje, kuri vyksta licėjuje kiekvienų mokslo metų pabaigoje ir prieš mokslo metų pradžią. (Tikslus mugės pradžios laikas skelbiamas licėjaus tinklalapyje.)

V. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS

 1. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo visi licėjaus mokytojai, specialistai ir administracija.
 2. Kelis kartus per mėnesį vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai, jie fiksuojami.
 3. Apie kiekvieno uniformų patikrinimo rezultatus socialinis pedagogas informuoja klasės vadovą. Klasės vadovas taiko prevencines poveikio priemones  (aiškinasi uniformos nedėvėjimo priežastis su mokiniu, jo tėvais, ieško problemų sprendimo būdų).
 4. Jei mokinys pakartotinai nedėvi uniformos, klasės vadovas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį. Socialinis pedagogas individualiai dirba su mokiniu, prireikus bendradarbiauja su mokinio tėvais.
 5. Mokinys, piktybiškai vengiantis dėvėti  uniformą, svarstomas Vaiko gerovės komisijos Prevencinėje darbo grupėje arba Vaiko gerovės komisijoje. Svarstyme dalyvauja mokinys, jo klasės vadovas, gali būti pakviesti ir mokinio tėvai. Mokiniui skiriama drausminė nuobauda.
 6.  Mokslo metų pabaigoje licėjaus administracija pareigingiausiai klasei skiria apdovanojimą.

 

Skip to content