INŽINERINIO UGDYMO SPECIALIZACIJOS DALYKŲ TEMŲ PRISTATYMAS

Vasario 9 dieną Vilniaus inžinerijos licėjuje III gimnazijos klasių mokiniai susitiko su VGTU dėstytojais – temų kuratoriais ir mūsų mokyklos mokytojais – temų konsultantais. Susitikimo metu VGTU dėstytojai mokiniams pristatė inžinerinio ugdymo specializacijos dalykų temas iš aplinkos inžinerijos, architektūros, elektronikos inžinerijos, kūrybinių industrijų, matematinio modeliavimo, mechanikos inžinerijos, projektavimo, verslo vadybos, statybos inžinerijos.

Mokiniai, pasirinkę specializacijos temas, išklausys įvadines paskaitas universitete, nuotoliniu būdu gilinsis į pateiktą teorinę medžiagos dalį bei savarankiškai rengs pasirinktos specializacijos temos projektą, konsultuodamiesi su VGTU dėstytojais ir mūsų mokyklos mokytojais.

Mokinių pasirinktos specializacijos temos projektą vainikuos pavasario pabaigoje vyksiantys mokinių projektų pristatymai ir gynimai.

Roberta Firavičiūtė ir Dalius Barkauskas

Stojantiems į VGTU inžinerijos licėjų paskutinė e-sistemoje prašymų teikimo diena kovo 31 d.

Stojantiems į VGTU inžinerijos licėjų paskutinė e-sistemoje prašymų teikimo diena kovo 31 d.