Inžinerinio ugdymo programos įgyvendinimas pirmosiose klasėse

I pusmetį 1a ir 1b klasių mokiniai įgijo elementariausių inžinerinių gebėjimų ir įgūdžių. Mokiniai buvo supažindinti su inžinerijos samprata, ieškojo inžinerinių produktų pavyzdžių, aiškinosi, kaip ji susijusi su mūsų kasdienybe. Vaikai sukūrė bendras saugaus elgesio inžinerijos pamokose taisykles, pildė projektinio kūrybinio darbo lapus. Pirmokai, analizuodami pateiktyje nurodytus pavyzdžius, žiūrėdami vaizdo įrašus, įgijo žinių apie pagrindines inžinerines sritis, artimoje aplinkoje surado tinkamų pavyzdžių ir juos nupiešė pateiktoje lentelėje. Tuomet grupėse turėjo pristatyti vieną inžinerinę sritį, kūrybiškai panaudodami konstruktorių.  

Vaikai pirmojo pusmečio metu atliko 2 praktines užduotis. Pirmiausia, analizavo daiktų gamybą – detaliai išnagrinėjo, kaip kuriamos kėdės, išsiaiškino, kodėl jos tokios įvairios. Integruotoje lietuvių kalbos ir inžinerijos pamokoje pagal 5 žingsnių programą sprendė pasakoje pateiktą problemą „Meškučiai neturi ant ko atsisėsti“. Mokiniai rinkosi, iš kokių medžiagų gamins kėdę, pritaikytą vienam iš meškučių. Planavo savo darbo eigą, atliko matavimus, braižė kėdės brėžinį. Pirmokai turėjo sukurti ne tik tvirtą, bet ir estetišką gaminį.

Antra, mokiniai susipažino su vienu didžiausių inžineriniu išradimu – ratu. Mokėsi jo atsiradimo, keitimosi istoriją, išsiaiškino, kur ratai pritaikomi. Iš pasirinktų priemonių turėjo kruopščiai sukonstruoti transporto priemonę su ratais, kurie privalėjo suktis, nekristi. Pajudinus gaminį, jis turėjo nuvažiuoti bent 50 cm. Mokiniai savo darbą pristatė klasės draugams, surengė lenktynes. Tobulino transporto priemones, kad kuo toliau nuvažiuotų.    

Pirmokai labai laukia inžinerijos pamokų. Didžiuojasi atliktais darbais.

Mokytojos Daiva Cironkienė ir Lina Kairiūkštienė