Ugdymas

Specializuoto ugdymo krypties programų
(inžinierinio ugdymo) įgyvendinimas

(pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus  2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų ugdymo planą)

 

Specializuoto ugdymo krypties programos (pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos) inžinerinio ugdymo daliai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę

Dalykai / klasė 1 2 3 4 Pradinio ugdymo programoje
Inžinerinio ugdymo dalies pagrindinis dalykas
Inžinerija 32 (1) 32 (1) 32 (1) 32 (1) 128 (4)
Inžinerinės krypties būreliai
Šachmatai 2-4 2-4 128 (4)
Robotika 2 2-4
Dizaino studija 2-4 2-4
Skaitmeninis raštingumas 2 2

 

Specializuoto ugdymo krypties programos (pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos) inžinerinio ugdymo daliai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę

Dalykai / klasė 5 6 7 8 Pagrindinio ugdymo programos dalyje I II Pagrindinio ugdymo programoje
Inžinerinio ugdymo dalies pagrindinis dalykas
Inžinerija 32 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 134 (4) 34 (1) 34 (1) 202 (6)
Inžinerinio ugdymo dalies programą papildantis dalykas
Projektavimas 34 (1) 34 (1) 68 (2)
Inžinerinio ugdymo pasirenkamieji dalykai
Gamtamoksliniai tyrimai 32 (1) 34 (1) 134 (4) 202 (6)
Aplinkotyra 32 (1) 34 (1)
Biomechanikos pagrindai 34 (1) 34 (1)
Medžiagotyra 34 (1) 34 (1)
Programavimo pradmenys 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1)
Programavimas 34 (1) 34 (1)
Biotechnologijos 34 (1) 34 (1)
Inžinerinės krypties būreliai*
Šachmatai 1-2 134 (4) 202 (6)
Robotika 2-4
Mechatronika 2-4  2-4
Elektronika  2-4  2-4
Techninė ir meninė fotografija 2 2-4

* Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir licėjaus galimybes, gali būti siūlomi ir kiti inžinerinės krypties būreliai.

 

Specializuoto ugdymo krypties programos (vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos) inžinerinio ugdymo daliai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę

Dalykai / klasė 11 12 Vidurinio ugdymo programoje
Inžinerinio ugdymo dalies pagrindinis dalykas
Inžinerija 34 (1) 33 (1) 67 (2)
Inžinerinio ugdymo dalies programą papildantis dalykas
Projektavimas 34 (1) 33 (1) 67 (2)
Inžinerinio ugdymo pasirenkamieji dalykai
Aplinkotyra 34 (1) 33 (1) 67 (2)
Pramonės gaminių dizainas 34 (1) 33 (1)
„Android“ mobiliųjų įrenginių programavimas 34 (1) 33 (1)
Kompiuterinių žaidimų kūrimas 34 (1) 33 (1)
Medijų raiška 34 (1) 33 (1)
Inžinerinės krypties būreliai*
Mechatronika 2-4 67 (2)
Elektronika 2-4
Techninė ir meninė fotografija 2-4
Biomechanika
„Android“ programėlių kūrimas 2-4
Medijų raiška 2-4
Kompiuterinių žaidimų kūrimas 2-4

* Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir licėjaus galimybes, gali būti siūlomi ir kiti inžinerinės krypties būreliai.

 

Skip to content