Dvarčionių skyrius

DVARČIONIŲ SKYRIUS (Keramikų g. 38, Vilnius)

Pradinis ugdymas

Aleksandra Staselytė

Mokytoja

1 a

Rūta Gražulienė

Mokytoja

2 a

Milda Martinkėnaitė

Vyresnioji mokytoja

2 b

Žydronė Bulovaitė

Vyresnioji mokytoja

3 a

Diana Lisovskaja

Mokytoja

3 b

Violeta Stankevičienė

Vyresnioji mokytoja

4 a

Anglų kalba

Violeta Stankevičienė

Vyresnioji mokytoja

Kristina Jankauskaitė

Mokytoja

Diana Lisovskaja

Mokytoja

Inžinerija

Mindaugas Petravičius Mokytojas
Jovita Ponomariovienė Mokytoja

Muzika

Daina Bagdonienė

Vyresnioji mokytoja

Šokis

Nijolė Pranevičienė

Vyresnioji mokytoja

Dorinis ugdymas (tikyba)

Renata Žiūkaitė

Mokytoja

Kiti darbuotojai

Rūta Olšauskė

Psichologė

Jūratė Leleckienė

Duomenų bazės specialistė

Mindaugas Petravičius

Direktoriaus  pavaduotojas ūkio reikalams

Asta Rudokaitė

Sveikatos priežiūros specialistė

Banga Žalienė

Logopedė metodininkė

 

Skip to content