Inžinerinis ugdymas

NAUJIENOS

***

Inžinerinio ugdymo krypties formavimosi istorija
Inžinerinio ugdymo programa
Inžinerija pradiniame ugdyme

2016–2017 m. m. Licėjuje įgyvendinamą specializuoto (inžinerinio) ugdymo programą sudaro:

  • 1–8 klasėse ir I–IV gimnazijos klasėse pagrindinis dalykas – inžinerija;
  • I–IV gimnazijos klasėse papildomasis dalykas – projektavimas;
  • 5–8 klasėse ir I–IV gimnazijos klasėse Licėjaus siūlomi pasirenkamieji dalykai iš gamtamokslinio ugdymo, informacinių technologijų, technologijų ir kitų sričių. Mokiniams privalomas bent vienas pasirenkamasis dalykas per mokslo metus;
  • III–IV gimnazijos klasėse mokinimas siūloma atlikti inžinerinę praktiką įmonėse;
  • 1–8 ir I–IV gimnazijos klasėse neformaliojo švietimo programos, kurias mokiniai gali rinktis siekdami praplėsti inžinerinę kompetenciją.

Inžinerinio ugdymo programa IV gimnazijos klasėje taikoma iš dalies.

Siekiant atskleisti įvairiapusį pasaulio vaizdą, ugdyti mokinių gebėjimus derinti inžinerinę, dalykinę ir bendrąsias kompetencijas, mokykloje iki 25 proc. inžinerinio ugdymo programos turinio integruojama į dalykų programas.

75 ar daugiau proc. inžinerinio ugdymo programos nukreipiama į praktinį žinių ir technologijų taikymą, kūrybinių darbų, projektų įgyvendinimą, technologinių procesų valdymą ir projektavimą, darbų pristatymą, karjeros planavimą.

Inžinerijos programą įgyvendina:

  • Visų dalykų mokytojai;
  • Inžinerijos mokytojai;
  • Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojai.

***

INŽINERIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKO UNIVERSITETE

GAIRĖS

(programą koordinuoja

VGTU vyresnysis mokslo darbuotojas

 dr. Henrikas Mykolaitis)

1. Formuojami trys pagrindiniai užsiėmimų blokai, sąlyginai pavadinami Statyba (koordinatorius prof. A.Šapalas), Mechanika (koordinatoriai prof. V.Bučinskas ir doc. dr. D. Udris), Dizainas (koordinatorius doc. dr. J. Jakaitis).

2. Šių trijų blokų užsiėmimai (paskaitos ir pratybos) vyksta atitinkamai VGTU Saulėtekio rūmuose, Mechanikos rūmuose ir Elektronikos rūmuose, Architektūros rūmuose.

3. Užsiėmimai organizuojami 9 klasės (106 mok.), 10 klasės (119 mok.) ir 11 klasės (62 mok.) mokiniams.

4. Visų blokų įvadinėms inžinerijos pamokoms skirta po 2–3 akademines valandas.

5. Po įvadinių pamokų mokiniai atlieka 2–3 laboratorinius. Vieno laboratorinio trukmė – viena arba dvi akademinės valandos. Siūlomi laboratoriniai:

a) Statybos bloke – gelžbetonio, metalinių konstrukcijų, geodezijos, kelių, multimedijos ir kt.

b) Mechanikos bloke – elektronika, robotika, poligrafija ir kt.

c) Dizaino bloke – architektūra, dizainas, kūrybinės industrijos ir kt.

6. Vilniaus Gedimino technikos universitete mokiniai išklausys 12–14 val. inžinerijos kursą.

7. Konsultacijos, atsiskaitomieji darbai – 3 pamokos mokykloje (lapkričio – gruodžio mėn.).

8. Vasario–balandžio mėnesiais vyksta įvadinės projektavimo pamokos ir praktiniai projektavimo ir grafikos užsiėmimai (koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis).

9. Gegužės–birželio mėn. inžinerijos praktika.

***

Inžinerijos pamokos:

Daiktinės aplinkos formavimo pagrindai:
I Dizaino samprata
II Intuicija ir sinchronškumas
III Požiūris
IV Ekologija ir ekonomija
V Universalios formos
VI Struktūra arba matrica

***

Projektavimo pamokos:

***

***

Vasaros stovyklos mokiniams:

Robotikos akademijos stovykla

Stovykla ,,Pažink profesiją”