VESOC sprendimas dėl infekcijos plitimą ribojančio režimo įvedimo

IPRR – Infekcijų plitimą ribojantis režimas
VESOC – Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

 

VESOC sprendimas dėl infekcijos plitimą ribojančio režimo įvedimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e03271002b2111ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=333a2c46-edf0-4ef3-806f-bcb0deab9192