Tarpmokyklinis integruotas projektas „Tyrinėjame Vilniaus miesto parkus“

Gegužės mėnesį 4a ir 4d klasių mokiniai dalyvavo tarpmokykliniame projekte „Tyrinėjame Vilniaus miesto parkus“. Parengto projekto tikslas – skatinti mokinius domėtis Vilniaus miesto parkais, mokyti stebėti, tyrinėti, padėti pažinti, suprasti artimiausią gamtinę aplinką, skatinti ją tausoti ir puoselėti. Mokiniai tyrinėjo Spalvotųjų šaltinių, Kalnų ir Pavilnių regioninį parkus. Kiekviename parke vaikai fotografavo ir aprašė gyvūnus, augalus bei artefaktus, komandomis atliko įvairias užduotis. Mokiniai mokėsi nustatyti pasaulio kryptis, fiksuoti oro sąlygas, tyrė nitratų kiekį šaltinėlyje, mokėsi nustatyti upės srovės tėkmės kryptį, matavo skruzdės nueitą kelią per minutę, medžio apimtį storiausioje kamieno vietoje, bandė nustatyti medžių aukštį, amžių.
Gegužės 17 dieną mokiniai dalyvavo baigiamojoje projekto „Tyrinėjame Vilniaus parkus“ konferencijoje, kurioje savo pranešimus pristatė Vaikų meninės studijos „Diemedis“ 1–4 klasių mokiniai, Šiuolaikinės mokyklos centro 3–4 klasių mokiniai ir mūsų mokyklos 4a ir 4d klasių mokiniai. Džiugu buvo klausytis mokinių paruoštų pranešimų apie parkuose surastus gyvūnus, augalus, artefaktus.

Pradinio ugdymo mokytojos Lina Kairiūkštienė ir Renata Žukauskienė