STEM naudojimo gairės formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) procese

Parengta pirmoji projekto metodinė priemonė „STEM naudojimo gairės formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) procese”. Šiose metodinėse gairėse analizuojama STEM samprata, aptariami sunkumai, su kuriais susiduriama ugdymo procese, pateikiami sėkmingiausi projekto šalių-partnerių STEM srities pavyzdžiai šalies mastu, dalijamasi konkrečiais pamokų pavyzdžiais-eksperimentais.