Spalis džiugino aktyvia veikla!

Spalį pradėjome aktyviai įsitraukdami į sportinę, sveikatingumo, savanorystės veiklą.

Spalio 3 dieną įsiliejome į daugiau kaip 20 000 dalyvių ėjimo gretas – žygiavome Vilniaus miesto gatvėmis, parkais. Vienuoliktokai Justė ir Simonas trečius metus sėkmingai savanoriavo šiame didžiuliame fizinio aktyvumo renginyje, skirtame Vilniaus 700-osioms metinėms.

Tai buvo Ėjimas, kuris keičia…

https://www.ejimas.lt/daugiau-nei-20-000-ejimo-dalyviu-uzpilde-vilniaus-miesto-gatves/

Spalio pradžioje 5–12 klasių mokiniai prisijungė prie Lietuvos asociacijos ,,Sportas visiems“ iniciatyvos ir dalyvavo Europos sporto savaitės projekte ,,Beactive 2023“

Projekto metu per fizinio ugdymo pamokas ir popamokiniuose sportiniuose užsiėmimuose mokiniai užsiėmė fizine veikla, panaudodami šokinėjimo gumas. Pozityvios emocijos ir kūrybingumas atsispindėjo šio projekto veikloje.

Spalio 10 dieną vyko krepšinio turnyras, skirtas mokyklos 60-mečio jubiliejui,  taip pat mokytojui A. Poručiui paminėti. Mokytojai, buvę ir esami mokiniai mielai skyrė sekmadienio laiką sportinei bendrystei.

Spalio 12 dieną mokyklos pradinio ugdymo skyriaus bendruomenė dalyvavo 10-ajame jubiliejiniame Solidarumo bėgime, kurio iniciatorė – ,,Gelbėkit vaikus“ organizacija.

Šio bėgimo metu mokyklos bendruomenė siekė kilnių tikslų: bendrystės ir solidarumo kitų atžvelgiu, emocinės ir fizinės sveikatos gerinimo, pagalbos ir paramos silpnesniems.

Bėgimo metu surinkta paramos Lietuvos ir Ukrainos vaikams suma viršijo 2 000 eurų.

Spalio 26 dieną mokytojų kolektyvas pasidžiaugė fizinio ugdymo mokytojo R. Lukoševičiaus įgyvendintu 100 dienų maudynių iššūkiu.

Baigiantis spaliui mokyklos 6 klasių berniukų kvadrato rinktinė dalyvavo Vilniaus miesto žaidynių kvadrato varžybose. Jaunieji sportininkai žaidė kaip tvirta, ryžtinga komanda ir savo pogrupyje laimėjo pirmą vietą.

Siekdami kurti sveikesnius įpročius kartu, mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai prisijungė prie NACIONALINIO JUDUMO IŠŠŪKIO, kuris baigsis lapkričio 16 dieną.

https://about.walk15.app/nacionalinis-judumo-issukis/?lang=lt

Visiems linkime geros fizinės ir emocinės sveikatos visus mokslo metus!

Fizinio ugdymo mokytoja
Nijolė Gudžiūnienė