Projektinė-tiriamoji veikla

ELEKTROSTATIKOS ŽAIDIMAS

PIPIRAI IR DRUSKA

Mokiniai smagiai žaidė šį žaidimą. Pabėrė ant lėkštutės rupios druskos ir įmaišė į ją truputį maltų pipirų. Kaip vėl atskirti vieną medžiagą nuo kitos? Visi trynė plastmasinį šaukštelį vilnoniu šaliku ir laikė jį virš mišinio. Pipirai pašoko aukštyn ir prikibo prie šaukštelio. Trinant plastmasinis šaukštelis įsielektrina ir ima traukti mišinį į save. Pirmiausia prilipo pipirai, nes jie lengvesni už druską. Norint ,,pagauti“ ir druskos grūdelius, reikėjo šaukštą nuleisti kiek žemiau.

ŠAUDANTYS GRŪDELIAI

Įsielektrinome plastmasinį šaukštelį vilnone skarele ir palaikėme jį virš lėkštės su ryžiais. Grūdeliai iš pradžių pašoko ir prikibo prie šaukštelio, bet tučtuojau it patrakę šovė nuo jo į visas puses. Įelektrintas šaukštelis pritraukia ryžių grūdelius ir jie valandėlę laikosi prie jo. Tuo metu dalis elektronų iš šaukštelio pereina į grūdelius ir jie įsielektrina tokiu pat krūviu. Vienodi krūviai vienas kitą stumia, todėl ryžiai ir šokinėja.

 3c klasės mokytoja Feodotija Grochovskaj