Paramos ir labdaros akcija „Ištiesk pagalbos ranką“

Licėjuje  visą gruodžio mėnesį vyko tradicinė paramos ir labdaros akcija ,,Ištiesk pagalbos ranką“. Jos metu visa licėjaus bendruomenė aukojo kalėdines dovanėles, kurias išdalinome vienišiems, ligotiems seneliams, vaikams, turintiems negalią.  Džiaugiamės, kad galėjome  nusiųsti Kalėdų dvasią į jų namus ir širdį.

Dėkojame visiems aukojusiems mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams, savanoriams, pakavusiems dovanėles, 6b klasės mokiniams, nešusiems dovanėles Maltos ordino savanoriui, 7b klasės vadovei Eglei Viteikienei ir mokiniams, vykusiems į Antavilių pensionatą, 8d ir 7a klasių moksleiviams ir jų klasių vadovams Aurelijai Čebelienei ir Vidui Gečioniui, kurie padėjo paruošti programą ir lydėjo į Fabijoniškių socialinės globos namus, Ib gimn.  klasės vadovei Jolantai Juozapaitienei ir mokiniams, parengusiems koncertą ir vykusiems į Vilniaus specialųjį ugdymo centrą ,,Aidas“. Ačiū už jūsų gerumą!

Akcijos organizatorės socialinės pedagogės Loreta Dirsienė ir Vitalija Kruglaja

 

Dovanėlės Maltos ordino lankomiems vienišiems seneliams

Gruodžio 19 dieną  į licėjų buvo atvykęs Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoris Vytautas, kuris 6b klasės mokiniams papasakojo apie ordiną, jo veiklą ir savanorių daromus gerus darbus. Savanoriai lanko vienišus, ligotus, skurstančius senelius, reguliariai veža į namus šiltą maistą, bendrauja su vienišais žmonėmis.

Džiaugiamės galėdami prisidėti prie Maltos ordino savanorių daromų gerų darbų ir perduoti kalėdinių dovanėlių vienišiems seneliams.

P. S. Iš savanorio Vytauto gavome žinutę, kad mūsų dovanėlės pasieks net Tauragės ir Panevėžio apskrityse skurdžiausiai gyvenančius senelius.

 

 

 

Dovanėlės ir bendravimas Antavilių pensionate

Gruodžio 20 dieną 7b klasės mokiniai su klasės vadove Egle Viteikiene vyko į Antavilių pensionatą lankyti senelių ir neįgalių žmonių. Mokiniai pamatė, kaip gyvena vieniši seneliai, bendravo su jais, dalino dovanėles.

Antavilių pensionato vyriausioji socialinė darbuotoja Snaigė padėkojo vaikams už šilumą, kurią  atvežė seneliams, pabrėždama, kad ne dovanėlės, o jie patys seneliams yra geriausia dovana. Kitą dieną mus nustebino jos laiškas, kuriame buvo  močiutės Vilmantės eilėraštį, sukurtas po mūsų mokinių apsilankymo:

Dėkojame, vaikeliai,
Jums už aplankymą
Tokių, kam linksta keliai,
Nes slyst, kai ne žiema…
Ne orus jos įšildė
Jūsiškė dovana –
Širdy šalčius išdildė
Kažkam ir raudona
Kaip kad iškaitę skruostai
Atėjusių į čia,
Kur jums gerumo uostai
Tik versis su varčia…
Laimingi visad būkit,
Atnešę džiaugsmo mums –
Jei galit, dar užsukit,
Nes durų neužstums
Senelis nei ligonis,
Prasveikęs per gerus
Linkėjimus, jog klonis
Žemelės jam žėrus
Žvaigžde šviesių Kalėdų,
Kuri tikrai neges,
Kol tik sakys: „Įsėdu
Į širdis, draug džiugias…

 

 

 

Dovanėlės ir ,,Angelų pasakos“ Fabijoniškių socialinės globos namuose gyvenantiems seneliams

Gruodžio 20 dieną  nemažai licėjaus 8d ir 7a klasės mokinių kartu su istorijos mokytoju Vidu ir socialine pedagoge Vitalija aplankė Fabijoniškių socialinės globos namuose gyvenančius senelius. Mokiniai seneliams skaitė Vytauto V. Landsbergio kūrinį „Angelų pasakos“, grojo pianinu, fleita, birbyne, giedojo kalėdinę giesmę „Tyli naktis“. Senelius nudžiuginome kalėdinėmis dovanėlėmis, aukotomis per akciją „Ištiesk pagalbos ranką“, o mus vaišino saldainiais.

 

 

Dovanėlės ir koncertas Vilniaus specialiojo centro ,,Aidas“  vaikams

Gruodžio 21 dieną Ib gimn.  klasės mokiniai su klasės vadove Jolanta Juozapaitiene vyko į Vilniaus specialiojo ugdymo centrą ,,Aidas“. Gimnazistai vaikams, turintiems negalią, teikė dovanėles, suaukotas per licėjuje vykusią akciją ,,Ištiesk pagalbos ranką“, koncertavo. Koncerto metu žiūrovai labai džiaugėsi, plojo, lingavo į taktą, kartu dainavo.

Jautėme, kad darome gerą darbą, kad suteikiame džiaugsmo ir daug gerų emocijų. Mūsų mokiniams šis apsilankymas buvo taip pat labai naudingas, nes padėjo įvertinti tai, ką turi.