Nuo balandžio 15 d. prasideda Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2019 m. balandžio 15 d. – gegužės 3d. mėn. licėjaus antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Mokiniai turės galimybę pasitikrinti rašymo, skaitymo ir matematikos gebėjimus, ketvirtokai – ir pasaulio pažinimo, aštuntokai – gamtos ir socialinių mokslų. Nuo šių mokslo metų pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę, todėl NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas.

Dėl dalyvavimo paraišką teikė Vilniaus miesto savivaldybė, todėl patikrinime dalyvaus visų Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų atitinkamų klasių mokiniai.

Kaip ir ankstesniaisiais metais kiekvienam testus atlikusiam mokiniui bus parengta individuali ataskaita, mokytojui – klasės ataskaita, licėjui – išsami ataskaita, kurioje pateikiami lyginamieji ir kontekstiniai duomenys. Ugdymo konteksto faktoriui įvertinti mokyklose bus atliekama anoniminė atitinkamų klasių mokinių apklausa naudojantis NEC klausimynais.

Daugiau informacijos apie NMPP ir testavimo tvarkaraštis skelbiamas Nacionalinio egzaminų centro tinklapyje – https://www.nec.lt/342/

Licėjaus administracija