Netradicinė fizikos pamoka septintokams

Gegužės 11 dieną, tęsiant netradicinių fizikos pamokų ciklą, 7d klasės mokinė Marija Banaitytė, mokytojos padedama, pademonstravo klasės draugams sujungtą elektros grandinę ir elektros srovės poveikį aplinkai. Mokiniai, stebėdami ir atlikdami eksperimentą, galėjo  įsitikinti, kad paprasta druska nepraleidžia elektros srovės, tačiau druskos tirpalas yra pralaidus elektros srovei. Vaikai turėjo galimybę sukurti „gyvą“ elektros grandinę – susikibę už rankų, jie tikrino elektros srovės tėkmę žmogaus kūnu. Kiek džiaugsmo buvo, kai susiėmus už rankų ir laidų užsidegė elektros lemputė! Taip pat septintokai galėjo patikrinti skirtingų kūnų pralaidumą elektros srovei. Mokiniai su nekantrumu lauks kitų mokslo metų, kad galėtų tęsti įdomiąsias fizikos pamokas.

Fizikos mokytoja Marina Glodenienė ir 7d klasės mokinė Marija Banaitytė