Naujas tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas

Nuo 2019 m. lapkričio mėn. VGTU inžinerijos licėjus kartu su Portugalijos (Escola Secundaria Campos de Melo) ir Turkijos (Gaziantep Kolej Vakfi Ozel Fen Lisesi) mokyklomis vykdo ir koordinuoja Erasmus+ programos KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Creation and Integration of STEAM Model in General Education“.

Projektą rengė ir paraišką teikė VGTU inžinerijos licėjaus komanda, siekianti gilinti STEAM suvokimo bei praktinio taikymo bendrajame ugdyme kokybę

Projekto dalyviai – 11-18 metų mokiniai ir mokytojai. Projekto trukmė – dveji metai (2019-2021).

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su užsienio šalių partnerių mokyklomis sukurti daugialypės STEAM sistemos integravimo į bendrąją programą modelį, paremtą žiedine ekonomika ir užtikrinsiantį efektyvų integruotą ugdymą.

Projekto veiklomis bus siekiama ugdyti mokinių ir mokytojų tarpdalykinės integracijos, paremtos STEAM modeliu, kompetencijas, analizuojama ir sprendžiama žiedinės ekonomikos ir tvarios visuomenės esama situacija ir numatomos ateities galimybės bei vizija, skatinamas kūrybiškas, inovatyvus mąstymas bei veikla, ugdanti ir formuojanti iniciatyvų, kūrybišką, verslų, atsakingą jauną žmogų.

Tikimasi, jog projekto metu sukurta metodinė, vaizdinė, mokomoji medžiaga bus reikšminga ne tik projekto šalių mokyklų bendrojo ugdymo pokyčiams, bet ir pasitarnaus kaip vertinga priemonė, įgalinanti kitas suinteresuotas šalies mokyklas sėkmingai taikyti STEAM modelį taip kuriant inovatyvų ugdymo procesą.