Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatai

Nacionalinė švietimo agentūra 2020 m. vasario 5 dieną pakvietė šalies moksleivius dalyvauti Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse. Iš viso šiemet konkurse dalyvavo 6236 šalies 3-4 klasių mokiniai, tarp jų – 51 VGTU inžinerijos licėjaus trečiokas ir 47 ketvirtokai.

Šio konkurso tikslas – skatinti mokinius turimas bazines informacinių technologijų žinias kūrybiškai taikyti konkrečiose praktinėse situacijose. Džiaugiamės, kad spręsdami užduotis elektroninėje testų vykdymo sistemoje mūsų licėjaus mokiniai pademonstravo aukštus IT taikymo gebėjimus, bendri rezultatai aukštesni už šalies mokinių vidurkį. Daugiausia balų konkurse surinkusiems licėjaus mokiniams: Mykolui Sasnauskui (4b kl.), Evaldui Vansevičiui (4c kl.) ir Mortai Deksnytei (3a kl.) skirti specialūs diplomai.

Konkurso užduotys parengtos ir konkursas vykdytas projekto “Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas” (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001) ištekliais.

2020 m. Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų VGTU inžinerijos licėjaus ataskaita (3 – 4 klasės).

Licėjaus administracija

Stojantiems į VGTU inžinerijos licėjų paskutinė e-sistemoje prašymų teikimo diena kovo 31 d.

Stojantiems į VGTU inžinerijos licėjų paskutinė e-sistemoje prašymų teikimo diena kovo 31 d.