Mokyklos darbo stebėjimas Madride

Vokiečių kalbos mokytoja Kristina Sagaidak kartu su biologijos mokytoja Edita Lukšaite 2017 m. vasario 6–10 dienomis San Ramon y San Antonio mokykloje Ispanijoje stebėjo ugdymo procesą. Mokytojos tobulino savo profesinius gebėjimus ir bendrakultūrines kompetencijas pagal Erasmus+ KA1 mobilumo projektą „Inovatyvių metodų ir mokymo priemonių taikymas ugdant 7–18 metų amžiaus mokinių inžinerines kompetencijas“.

Pirmąją stažuotės dieną mokytojos susipažino su mokyklos erdvėmis ir bendruomene. Mokykla įsikūrusi istoriniame Madrido miesto pastate. Uždarame mokyklos kieme yra didelis sporto aikštynas, vaikų žaidimų aikštelės, žaliosios erdvės ir bažnyčia. San Ramon y San Antonio mokykla puoselėja ne tik vertybines nuostatas, bet ir novatoriškus mokymosi metodus. Svečios šalies mokytojai nuo pat pirmos dienos entuziastingai dalijosi patirtimi ir sužavėjo savo bendruomeniškumu bei atvirumu naujovėms.

Pamokos San Ramon y San Antonio mokykloje prasideda rytine malda. Pamokos trukmė – 1 valanda. Šioje mokykloje neskamba skambučiai. Mokiniai privalo dėvėti uniformas, kurių yra dviejų rūšių: sportinio tipo uniformą mokiniai dėvi tomis dienomis, kai yra kūno kultūros pamokos, kitomis dienomis dėvi klasikinę uniformą. Vyresniųjų klasių mokiniams pamokos prasideda 8.30 val., o pradinių klasių mokiniams 9.00 val. Vaikai mokosi jiems paskirtame kabinete, o dalykų mokytojai ateina vesti pamokų. Daugelyje kabinetų įrengtos „Smart“ lentos, eksponuojami mokinių darbai, įvairūs metodiniai įrankiai.

Kiekviena mūsų licėjaus mokytoja stebėjo po 17 pamokų įvairiose klasėse. Mokytojas į pamokas lydėjo paskirti gimnazistai, kurie padėjo suprati ispanų kalba vedamų pamokų turinį. Mokytojos stebėjo matematikos, gamtos mokslų, istorijos, muzikos, informacinių technologijų, ispanų, anglų, prancūzų kalbų, klasikinės kultūros pamokas ir klasės valandėles. Šalia tradicinių mokymosi metodų vyravo aktyvūs, mokinių bendradarbiavimą skatinantys metodai: darbas grupėmis ar poromis, filmų peržiūra ir aptarimas, diskusijos. Visi pradinių klasių mokiniai mokosi grupėmis po keturis, kiekvienas grupės narys atlieka jam paskirtas funkcijas. Klasikinės kultūros (senovės Graikijos ir senovės Romos) pamokose gimnazistai filmavo „Youtube“ laidą (vlogʼą) „50 dalykų apie romėnus“ (https://www.youtube.com/channel/UCXArHMjJLajfNt3Av3ldFeQ) .

Mokytojas sudomino anglų kalbos ir muzikos pamokose įgyvendinamas integruotas projektas, kurio metu mokiniai mokėsi pristatyti pasirinktą Afrikos valstybę. Klasės valandėlės metu mokiniai atvirai kalbėjo apie save, meilę ir kitas svarbias emocijas. Istorijos pamokoje mokiniai dirbdami su žemėlapiais mokėsi nustatyti atstumą nuo Madrido iki Lietuvos, informacinių technologijų pamokoje dirbdami kompiuteriais rengė pristatymus apie Lietuvą, o per ispanų kalbos pamoką domėjosi lietuvių autoriais. Dalis pamokų vyko netradiciškai, pavyzdžiui, matematikos uždavinius mokiniai sprendė sėdėdami ant grindų, gamtos mokslų pamoką pradėjo sėdėdami ratu ant grindų ir diskutuodami.

Mokytojai stengiasi perteikti ne tik savo dalyko žinias, bet ir palaiko glaudžius ir gražius santykius su savo mokiniais, kuria pozityvų tarpkultūrinį mikroklimatą, nes šioje mokykloje mokosi daug vaikų, atvykusių iš įvairių šalių. Mokytojos nustebo svečioje mokykloje sutikusios ir puikiai lietuviškai kalbantį mokinį.

Abiejų šalių mokytojai diskutavo apie Lietuvos ir Ispanijos švietimo sistemą. Ispanijos mokytojai susidomėję klausėsi pranešimo apie VGTU inžinerijos licėjaus kryptį ir vykstančias veiklas. Mokytojos vedė protmūšį apie Lietuvą gimnazistams, kurie buvo labai aktyvūs ir smalsūs.

Kristina ir Edita ne tik aktyviai mokėsi, bet ir susipažino su šalies kultūra, istorija, architektūra, aplankė gražiausias Madrido vietas: karališkuosius Madrido rūmus, Alkalos vartus, centrinę Puerto del Sol aikštę su laikrodžio bokštu ir Madrido simboliu – Meškos ir žemuoginio medžio skulptūra, netoliese esančią Plaza Major pagrindinę miesto aikštę, kurioje vykdavo egzekucijos ir inkvizicijos teismai, bulių kautynės bei įvairios šventės, pasivaikščiojo žinomiausia Madrido gatve La Gran Via. Taip pat mokytojos pasigrožėjo pagrindiniu miesto parku Retiro, labai nustebino Templo de Debod egiptiečių šventyklos liekanos, esančios pačiame Madrido centre. Miestų aikštes puošia įspūdingi fontanai, istorinės skulptūros, muziejuose eksponuojami žymių menininkų dailės kolekcijos.

Mokytojos parsivežė ne tik naujų idėjų savo pamokoms, bet ir pamatė kultūrinius šalių skirtumus, pasisėmė tolerancijos ir kūrybingumo. Tikimės, kad mokytojų įgyta patirtis ir naujos idėjos paskatins ieškoti, atrasti, džiaugtis ir dalintis su mokyklos bendruomene.

Biologijos mokytoja Edita Lukšaitė ir vokiečių kalbos mokytoja Kristina Sagaidak