Lituanikos modelio kūrimas

5c klasės mokinys Lukas (mokytoja A. Oškinytė), per istorijos pamoką gavęs užduotį sukurti Lituanikos modelį, į šį kūrybinį-inžinerinį procesą įtraukė visą savo šeimą.

Lituanikos modelis