Lietuvos švietimo įstaigų vadovų forumas

Spalio 30 dieną jungtinė penktokų ir pirmokų komanda dalyvavo Lietuvos švietimo įstaigų vadovų forume. Mokiniai paruošė ir „pasekė“ forumo dalyviams pasaką apie PRO mergaitę. Pasirodymas ypatingas tuo, kad spektaklyje vaidino ne mokiniai, o jų valdomi robotai. Robotai ne tik kalbėjo, vaikščiojo, bet ir šoko valsą pagal skambančią melodiją. O kad robotukai galėtų tai daryti, teko daug laiko praleisti juos programuojant, juk kiekvienam veiksmui atlikti reikalingas vis kitas programos kodas…

Tai vienas STEM mokymo mūsų mokykloje pavyzdys. Dirbdami vaikai ne tik ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, bet į veiklas buvo integruoti visi mokomieji dalykai – kūrė pasaką, dalijosi vaidmenimis, piešė robotams „drabužius“, skaičiavo vaidmenis ir jų pasirodymo dažnumą, matavo robotukų žingsnių skaičių bei jų ilgį, pasisukimo kampus, derino šokių pamokoje išmoktus judesius su programos galimybėmis ir t.t.