Lego imbieriniai nameliai

4a kl. mokinio Jorio Ledzinsko (mokytoja Lina Kairiūkštienė) sukurti Lego imbieriniai nameliai.