Inžinerinė-projektinė veikla 2c klasėje

Antrų klasių mokiniai per pamokas vykdo projektinę-tiriamąją veiklą, susijusią su chemija ir bioinžinerija. Dažniausia inžinerija  integruojama į pasaulio pažinimo, matematikos, dailės, lietuvių kalbos pamokas. Šiose pamokose, atsižvelgiant į pamokų temas, mokiniai eksperimentuoja, konstruoja, tyrinėja, susipažįsta su aplinkosaugos inžinerijos pradmenimis, maisto technologija ir inžinerija kasdieniame gyvenime.

Per matematikos pamoką, spręsdami tekstinį uždavinį, mokiniai turėjo išsiaiškinti, kokiame vandenyje lengviau išmokti plaukti – sūriame ar gėlame. Atlikę bandymą su kiaušiniu, mokiniai nustatė, kad lengviau plaukti sūriame nei gėlame, nes kiaušinis gėlame vandenyje nugrimzdo į dugną, o sūriame iškilo į viršų.

Per pasaulio pažinimo pamokas mokiniai atlieka daugiausia įvairių bandymų. Susipažinę su natūraliomis ir sintetinėmis medžiagomis, mokiniai atliko eksperimentą šias medžiagas degindami. Pastebėjo, kad natūralios medžiagos svyla, o sintetinės lydosi ir skleidžia malonų kvapą. Sudeginę medžio pagaliukus ar degtukus, mokiniai pastebėjo, kad šie pavirsta anglimi, su kuria galima piešti popieriaus lape.

Eksperimentuodami mokiniai sužino stulbinamų duomenų apie mus supančią gamtą, gamtos reiškinius, jos paslaptis, mokosi pažvelgti į savo aplinką kitomis akimis. Visą eksperimentinių tyrinėjimų eigą mokiniai  užrašo stebėjimų lapuose. Taip pradinių klasių mokiniai nuo pirmų klasių mokosi parengti projektinius darbelius.

Pradinių klasių mokytoja Milda Černiauskaitė