Stojamųjų egzaminų datos

  informacija atnaujinta 2021-05-11

SKELBIAME SU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO SKYRIUMI
SUDERINTAS STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ DATAS IR TVARKĄ:

– Į 1 padinę klasę stojamasis egzamias vyks gegužės 14, 15 ir 16 dienomis;
– Į I gimnazijos klasę (9-ą) stojamasis egzaminas vyks gegužės 12 dieną.

 

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJŲ
ORGANIZAVIMO TVARKA (atnaujinti 14, 17, 34 ir 35 punktai)

 

Detalesnė infomacija bus atsiųsta ne vėliau kaip 3 d. iki egzamino Jūsų elektroniniu paštu, kurį nurodėte pateikdami prašymą.