Koks Tavo mokymosi stilius?

Kaip mokytis, kad pavyktų?

Nemažai mokinių ir jų tėvų užduoda sau klausimą, kaip mokytis, kad pavyktų, kokį mokymosi būdą pasirinkti, kad sektųsi dar geriau? 

Rekomenduoju išbandyti ir pritaikyti vieną iš daugelio būdų, kaip tai galima padaryti.

Kiekvieno asmens mokymosi stilius skirtingas. Kai supranti, koks yra Tavo (Jūsų vaiko) mokymosi stilius, mokytis tampa žymiai lengviau.

Kviečiu atlikti (tai galima padaryti ir kartu su tėveliais) šį testą ir sužinoti, koks mokymosi stilius Tau (Jūsų vaikui) labiausiai tinka. Žinodami savo (savo vaiko) mokymosi stilių, suprasite, kaip elgtis, kad mokytis sektųsi geriau.

Kaip aš mokausi?

Perskaitykite kiekvieną teiginį ir apibraukite numerius tų teiginių, kurie jums labiausiai tinka.

 1. Aš retai pamirštu sutiktų žmonių veidus.
 2. Aš mėgstu gaminti/daryti įvairius daiktus.
 3. Aš labai gerai prisimenu žmonių balsus.
 4. Man lengviau išspręsti problemą, jeigu apie ją kalbu.
 5. Turiu fotoaparatą, mėgstu fotografuoti ir nuotraukas rodyti kitiems.
 6. Kai turiu daug užduočių, pasidarau sąrašą, ką turiu atlikti.
 7. Kartais šneku su savimi ir garsiai mąstau.
 8. Turiu savo įrašų/kompaktinių diskų kolekciją ir man patinka su draugais dalintis tuo, ką girdžiu.
 9. Aš galiu prisiminti, ką atlikau labai gerai.
 10. Aš prisimenu daiktų pojūtį: jų tekstūrą, šilumą ar vėsą, drėgmę ar sausumą ir pan.
 11. Aš pradedu nerimauti, kai reikia ilgai sėdėti vienoje vietoje.
 12. Aš lengvai galiu išskirti atskirus instrumentus muzikos kūrinyje.
 13. Man patinka ieškoti raštų ir pastebėti formas piešinyje.
 14. Aš lengviau prisimenu eilėraščius ar žodžius su muzika nei be jos.
 15. Man labiau patinka romantiški nei veiksmo filmai.
 16. Aš galiu daug išmokti vien tik klausydamas, ką žmonės diskutuoja kokia nors tema.
 17. Man labiau patinka filmai, kuriuose gausu dramatiško veiksmo, staigių įvykių pokyčių.
 18. Aš geriau ką nors prisimenu, jei galiu tai mintyse įsivaizduoti.
 19. Aš verčiau pasiklausyčiau geros paskaitos ar kalbos nei apie tai skaityčiau.
 20. Man puikiai sekasi ardyti daiktus ir vėl juos sudėti/sumontuoti.
 21. Aš geriau išmokstu, kai galiu garsiai perskaityti ir pakartoti sudėtingas vietas.
 22. Geros idėjos ir sprendimai man dažnai , kai ką nors darau: einu, bėgu, maudausi duše ir kt.
 23. Aš geriausiai prisimenu telefono numerius, kai keletą kartų juos garsiai pakartoju.
 24. Aš visada paspiriu ar numetu kamuolį vaikams, jei jis nurieda į mano pusę.
 25. Man patinka dirbti su įrankiais, instrumentais, reikmenimis ir kt.
 26. Lengviau suprantu, išmokstu, prisimenu tai, kas iliustruota paveikslais ar pateikta raštu.
 27. Kai mokausi, pabraukiu arba paryškinu žodžius.
 28. Aš turiu užsirašyti kai kuriuos dalykus tam, kad vėliau galėčiau juos peržiūrėti.
 29. Aš prisimenu žodžių ar paveikslų vietą puslapyje.
 30. Man lengviau išmokti, kai moko žmogus, kuris man patinka.

 

Suskaičiuok apibrauktus numerius eilutėje ir jų sumą parašyk eilutės gale. Skaičiai rodo Tavo (Jūsų vaiko) polinkį mokytis tam tikru būdu.

 

REGIMASIS (VIZUALINIS) 1, 5, 6, 13, 18, 20, 26, 27, 28, 29________

 

GIRDIMASIS (AUDIO) 3, 4, 7, 8, 12, 14, 16, 19, 21, 23_________

 

KINESTETINIS (JUDESIO) 2, 9, 10, 1, 15, 17, 22, 24, 25, 30________

 

 

Kaip mokytis: patarimai

 Jei Tau (Jūsų vaikui) mokytis padeda REGIMASIS stilius, pažymėk, kaip juo naudosies:

 • ieškosiu paveikslėlių, susijusių su tuo, kas rašoma, ir mokysiuosi ieškodamas/a su jais ryšio;
 • piešiu paveikslėlius ar piktogramas ir iliustruosiu, kad geriau suprasčiau;
 • pabrauksiu ar kitaip pažymėsiu dalykus, kad geriau išmokčiau;
 • naudosiuosi spalvomis;
 • piešiu komiksus;
 • kursiu plakatus;
 • žiūrėsiu filmus ir televizijos serialus apie tai, kas mane domina;
 • mintyse planuosiu;
 • svarbiausią informaciją užsirašysiu ir priklijuosiu gerai matomose vietose (ant veidrodžio, šaldytuvo ir kt.).

 

 Jei Tau (Jūsų vaikui) mokytis padeda GIRDIMOJI atmintis, pažymėk, kaip tai darysi:

 • skaitysiu pašnibždomis;
 • skaitysiu tyliai, bet mintyse girdėsiu žodžius;
 • įsirašysiu savo sakomus tekstus ir dažnai jų klausysiu;
 • kam nors papasakosiu apie tai, ką norėčiau prisiminti;
 • prašysiu, kad kas nors manęs paklausinėtų to, ko aš mokausi;
 • kitų klausinėsiu to, ko pats/i mokausi;
 • tekstą, kurį turiu išmokti, kartosiu ritmiškai;
 • kursiu rimuotus eilėraščius;
 • mokysiuosi klausydamas/a muzikos;
 • vengsiu garsų, kurie trukdo mokytis;
 • klausysiu radijo programų ar kitų garso įrašų tomis temomis, kurių mokausi.

 

 Jei Tau (Jūsų vaikui) geriausia mokytis KINESTETINIU stiliumi, parašyk, kaip tai darysi. Pavyzdžiui:

 • ore pirštu „rašysiu” žodžius ar taisykles;
 • mokydamasis/asi vaikščiosiu (deklamuodamas/a eilėraštį, kartodamas/a gramatikos, vaikščiosiu pagal ritmą arba ritmingai spragsėsiu pirštais, ritmingai „mušiu” koja);
 • klausysiu ir stebėsiu, kaip kiti reaguoja gestais: linksi, krato galvą, šypsosi, susiraukia, pakelia antakius ir kt. Bandysiu tą patį daryti ir aš;
 • nuolat judėsiu, pakilsiu bent jau išsivirti arbatos, pasirąžyti;
 • pertvarkysiu savo darbo vietą;
 • skaitydamas/a vengsiu įprastos padėties (pabandysiu skaityti stovėdamas/a ir vis keisti kūno padėtį);
 • reaguosiu į skaitomą tekstą: rodysiu pagrindinius žodžius, linksėsiu, jei sutinku, raukysiuos ir kratysiu galvą netikėdamas/a, šypsosiuos, paraštėse rašysiu komentarus (besišypsančius, piktus veidelius, šauktukus, klaustukus ir kt.);
 • svarbius dalykus užsirašysiu lapeliuose ir juos priklijuosiu man mielose vietose (ant paveikslų, skulptūrų ir kt.).

 

Išsirinkite vieną būdą, kurį norėtumėte išbandyti. Būtų geriau, kad iš pradžių rinktumėtės iš sąrašo, neatitinkančio jūsų mokymosi stiliaus. Sėkmės!

 

Parengė psichologė  Danguolė Veršekienė