Konkursas „GRĮŽULAI”

 

Nauja konkurso svetainė
https://etnoerdves.lt/grizulai/

 

„GRĮŽULAI” – pirmasis respublikinis dainuojamojo folkloro festivalis-konkursas

VGTU inžinerijos licėjuje lapkričio 17 d. įvyko pirmasis respublikinis dainuojamojo folkloro atlikėjų festivalis-konkursas „GRĮŽULAI”. Žvaigždyno pavadinimas pasirinktas sąmoningai, nes renginio tikslas – šviesti ir skatinti visuomenę domėtis lietuvių tradicine muzika, pažinti jos ištakas, suvokti lokalius tradicinės muzikos atlikimo ypatumus, ieškoti autentiško atlikimo raiškos būdų. Konkursas suvienijo jaunosios ir vyresniosios kartos tradicinės lietuvių muzikos saugotojus. Susirinkusiuosius sveikino renginio globėja VGTU inžinerijos licėjaus direktorė Regina Mikalauskienė ir renginio garbės viešnia lietuvių folkloro dainininkė, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Veronika Povilionienė. Taip pat sveikinimo žodį tarė Lietuvos nacionalinio kultūros centro folkloro poskyrio vadovė Jūratė Šemetaitė. Renginio iniciatorės – VGTU inžinerijos licėjaus muzikos mokytoja Goda Kovalenkienė ir etnomuzikologė Vera Venckūnaitė–Čepulienė. Konkursą organizuoti padėjo licėjaus direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui Ernesta Smalinskė ir direktoriaus pavaduotoja inžineriniam ugdymui Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė. Nors etninės muzikos judėjimas Lietuvoje vyksta jau beveik 50 metų, tačiau organizatoriai pirmieji šalyje priėmė iššūkį – suorganizavo analogų neturintį konkursą, suvienijusį tradicinės lietuvių liaudies dainos atlikėjus, ir paskelbė nugalėtojus. 

Konkurso dalyvius vertino kompetentinga komisija, vadovaujama Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojo prof. dr. Ryčio Ambrazevičiaus. Komisiją taip pat sudarė narės: LMTA Mokslo centro etnomuzikologijos skyriaus vedėja Varsa Liutkutė-Zakarienė ir etnomuzikologė, etnologijos doktorantė Margarita Moisejeva. Konkurso pirmininkas prof. dr. R. Ambrazevičius aptarė svarbiausius dainų vertinimo kriterijus – tai krašto tarmės išlaikymas, laisvas melodinės linijos (invarianto) interpretavimas, ornamentika, ritminio piešinio (invarianto) išlaikymas, vokalinė technika ir emocinis perteikimas (natūralumas, įsijautimas). Profesorius pabrėžė, kad vertybė – intuityvusis dainavimas.

Konkursinę programą pradėjo moksleivių amžiaus grupės dalyviai, vėliau koncertavo 19-30 metų atlikėjai, trečiosios grupės atstovai – suaugusieji virš 30 metų. Kiekvienas atlikėjas arba dalyvių grupė atliko po dvi to paties regiono (Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Mažosios Lietuvos) dainas. Abi dainos privalėjo turėti vienodą balsų skaičių (abi dainos vienbalsės, dvibalsės arba tribalsės). Dauguma konkurso dalyvių buvo pasipuošę lietuvių tautiniais kostiumais, reprezentuojančiais dainuojamų kūrinių etnografinį regioną.

Kol komisija skaičiavo rezultatus, konkursinę įtampą malšino VGTU inžinerijos licėjaus liaudies šokių grupė, vadovaujama mokytojos V. Petrokaitės. Mažieji šokėjai kartu šokti pakvietė ir savo tėvelius bei kitus dalyvius. Lietuvių liaudies šokis ir daina suartina kartas, stiprina giminystės ryšį, skatina bendruomeniškumą, nuoširdų tarpusavio bendravimą, tai prasmingas laisvalaikio leidimo būdas, tradicijų pažinimas ir jaunos asmenybės ugdymas. „Meno kūrinys veikia mus savo visuma,“- rašė liaudies dainų tyrinėtoja Jadvyga Čiurlionytė. Licėjus lietuvių liaudies kultūros puoselėtojus augina nuo mažų dienų.

Komisijos pirmininkas prof. dr. R. Ambrazevičius paskelbė pirmojo respublikinio dainuojamojo folkloro atlikėjų festivalio-konkurso „GRĮŽULAI” laureatus: konkursinės programos moksleivių amžiaus grupei buvo skirtos dvi I vietos: SMILTEI PETROŠIŪTEI (Jonava, Jonavos kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai“, vadovė Loreta Ratautienė, atstovaujamas regionas – Aukštaitija), taip pat I vieta atiteko JORIUI JARMALAVIČIUI ir jo seseriai GIJAI JARMALAVIČIŪTEI (Vilnius, vadovė Irma Dobrovolskienė, atstovaujamas regionas – Dzūkija), II vieta skirta GRETAI NARKAUSKAITEI ir REDAI VENSKAUSKAITEI (Jonava, Jonavos Senamiesčio gimnazija, vadovė Audra Noreikaitė, atstovaujamas regionas – Aukštaitija). Konkursinėje suaugusiųjų (19-30 m.) programoje I vietą laimėjo EDVINAS SLIPKAUSKAS (Vilnius/Varėna, pasiruošė pats, atstovaujamas regionas – Dzūkija), II vietą – ALBERTA SABAKONYTĖ (Vilnius/Kretinga, pasiruošė pati, atstovaujamas regionas – Mažoji Lietuva), III vieta atiteko EGLEI ČESNAKAVIČIŪTEI (Vilnius, folkloro grupė „Obelija“, pasiruošė pati, atstovaujamas regionas – Dzūkija). Suaugusiųjų (virš 30 m.) konkursinės programos nugalėtojai: I vieta – KAROLINA BUIVYDAITĖ, DEIVIDAS ZAIKOVSKIS, DOMAS BURNICKIS (Vilnius, pasiruošė patys, atstovaujamas regionas – Aukštaitija), II vieta – DOVILĖ GRAŽULYTĖ, ŽYDRŪNĖ NUTAUTIENĖ (Vilnius, folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai“, vadovė Daiva Steponavičienė-Rugiaveidė, atstovaujamas regionas – Dzūkija), III vieta – REGINA LUKMINIENĖ, JŪRATĖ ATKOČIŪNIENĖ, NIJOLĖ SUBAČIENĖ, VIDA JAKUBAUSKIENĖ, ANGELĖ JUKNEVIČIENĖ, NIJOLĖ LAURINAVIČIENĖ (Kėdainiai, Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblis ,,Jorija“, vadovė Regina Lukminienė, atstovaujamas regionas – Aukštaitija). Komisijos pirmininkas pakvietė visus dainuoti kartu ir energingai užtraukė lietuvių liaudies dainą „Vilniaus miestely“ – kūrinys suvienijo visus dalyvavusiuosius.

Visi nugalėtojai ir dalyviai buvo apdovanoti. Dovanas paruošė renginio draugai: Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus etninės kultūros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, amatininkų klubas „Dvaro meistrai“, studija „EtnoDesign“, Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Renginio logotipą sukūrė Rūta Stonkienė ir organizacija „Suoka-etno ženklai“. Klaipėdos universitetas leido naudoti garso įrašus licėjaus tinklapyje. Lietuvos muzikos ir teatro akademija padovanojo vieną iš pagrindinių prizų konkurso laimėtojams – garso įrašus LMTA muzikos ir inovacijų centre. Dainų įrašymas – tai dovana, turinti išliekamąją vertę ateities kartoms. Liaudies dainų įrašai bus platinami ne tik Lietuvoje, bet ir reprezentuos mūsų šalį bei kultūrą užsienyje.

VGTU inžinerijos licėjaus direktorė tarė padėkos žodį renginio iniciatorėms, dalyviams, komisijai, rėmėjams, visiems, prisidėjusiems, kad sėkmingai įvyktų pirmasis respublikinis dainuojamojo folkloro atlikėjų festivalis-konkursas, ir palinkėjo, kad kitais metais būtų organizuojami antrieji „GRĮŽULAI“.

Lietuvių kalbos mokytoja Giedrė Pilipavičienė

Grįžulai 2019 akimirkos

Grįžulai 2019 (2019.11.30)