Ugdymas karjerai

http://www.mukis.lt – Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

https://www.aikos.smm.lt/ – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

https://uzt.lt/ – Užimtumo tarnyba

https://www.skvc.lt/ –Studijų kokybės vertinimo centras

http://www.euroguidance.lt/ – Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje

https://www.idialogue.lt/ – Sėkmingos karjeros platforma

http://lamabpo.lt/ – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti