Vilniui – 700 metų

1. Kuriam valdovui valdant LDK pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Vilnius?

2. Kuris LDK valdovas, anot legendos, sapnavo geležinį vilką?

3. Kuriam LDK valdovui pastatytas paminklas?

4. Kokia kalba buvo rašyti LDK valdovo Gedimino laiškai?

5. Iš kokių medžiagų buvo pastatyta Gedimino pilis 1323 metais?

6. Kuris Vilniaus gynybinis statinys pavaizduotas iliustracijoje?

7. Kuris LDK valdovas suteikė Vilniui Magdeburgo teisę?

8. Kurio architektūrinio stiliaus pastatas yra užfiksuotas nuotraukoje?

9. Ant kurios bažnyčios užrašyta: Regina pacis funda nos in pace („Taikos karaliene, stiprink mus taikoje“)?

10. Kokiam reiškiniui atminti pastatyti Trys Kryžiai?

11. Kas vaizduojama Vilniaus herbe?

12. Kokiam stebuklui įvykus Šv. Kristoforas atsivertė į krikščionybę?

13. Kuris tiltas Neries upe, Vilniuje, tik pabaigus statybas neatlaikė ledonešio ir sugriuvo XVI a.?

14. Baikite mintį populiarią XVI a. Vilniuje brangu, kaip pas...?

15. Kurioje gatvėje Vilniuje buvo atidaryta pirmoji kavinė?

16. Kas buvo vadinami kofenhauzais?

17. Kokios šventovės, XIX a. pr. perstatytos, atvaizdai vaizduojami paveikslėliuose?

18. Kuri iš nurodytų institucijų Vilniuje buvo įkurta valdant Steponui Batorui?

19. Kodėl XVI a. Pranciškus Skorina buvo vadinamas „Vilniaus Gutenbergu“?

20. Kuriame Vilniaus mikrorajone yra nuotraukoje užfiksuoti vartai?

Skip to content