Socialinė pagalba

Socialinė pedagogė Vitalija Butkienė kuruoja 1–6 kl. (atostogose vaikui prižiūrėti)
Socialinė pedagogė Loreta Dirsienė  kuruoja 7–12 kl.

Pagrindinis licėjaus socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, padėti užtikrinti jo saugumą mokykloje, sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai bei pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos:

  • Individualiai konsultuoja mokinius, turinčius mokymosi, elgesio, lankomumo, bendravimo sunkumų.
  • Dirba su mokiniais, kurie patiria smurtą, patyčias, turi žalingų įpročių.
  • Padeda tėvams ir mokytojams suprasti vaiko poreikius, kartu ieško tinkamiausio problemos sprendimo būdo.
  • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant socialines ir pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų mokiniui.
  • Informuoja apie įstaigas, teikiančias socialinę ir pedagoginę pagalbą.
  • Kartu su licėjaus bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, akcijas.
  • Vykdo patyčių, smurto, žalingų įpročių prevenciją licėjuje.

Kontaktai:

Loreta Dirsienė, 109 kabinetas
loreta.dirsiene@vgtulicejus.lt

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
10.30 – 12.10
12.40 – 14.40
8.50—12.30 10.30 – 12.10
12.40 – 14.40
8.50—12.30 8.50—12.30

 

Vitalija Butkienė, 109 kabinetas (atostogose vaikui prižiūrėti)
vitalija.butkiene@vgtulicejus.lt

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9.00 – 12.00 9.30 – 12.00
13.00-15.00
9.00 – 12.00 9.30 – 12.00
13.00-15.00
9.00 – 12.00

 

Naudinga informacija:
Socialinė parama mokiniams
„Kur galima kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas“
Pagalba telefonu
Informacija tėvams
Vilniečiai 30 Eur išmokos vaikui prašymus gali pateikti negaišdami laiko – e. būdu: http://www.vilnius.lt/index.php?2618943416