STEM eksperimentai pamokose
Dalyvaudami Erasmus+ programos projekto ”Pupils and Teachers STEM Competence Development in Elementary School”, VGTU inžinerijos licėjaus mokytojai kartu su mokiniais kuria metodines priemones – video pamokas, kuriose atliekami gamtamoksliai eksperimentai bei naudojamos inovatyvios priemonės inžinerijos pamokose.

Plačiau ...
STEM naudojimo gairės formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) procese
Parengta pirmoji projekto metodinė priemonė „STEM naudojimo gairės formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) procese“. Šiose metodinėse gairėse analizuojama STEM samprata, aptariami sunkumai, su kuriais susiduriama ugdymo procese, pateikiami sėkmingiausi projekto šalių-partnerių STEM srities pavyzdžiai šalies mastu, dalijamasi konkrečiais pamokų pavyzdžiais-eksperimentais.

Plačiau ...
Projekto koordinatorių susitikimas Estijoje

2018 m. rugsėjo mėn. 6 d. VGTU inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja Ernesta Smalinskė dalyvavo Erasmus+ projekto „Teachers and Pupils STEM Competence Development in Elementary School“ tarptautiniame partnerių susitikime Estijoje (Poltsamaa gimnazijoje), kurio metu buvo aptarti jau nuveikti darbai ir nusimatytos tolimesnės veiklos.

Plačiau ...
Projekto partnerių susitikimas Slovėnijoje

2018 m. birželio mėn. 4 – 6 dienomis mokytojos Edita Lukšaitė ir Lina Švilpienė bei projekto partneriai iš Estijos ir Latvijos dalyvavo Erasmus+ projekto „Teachers and Pupils STEM Competence Development in Elementary School“ vizite Liublianoje, Slovėnijoje. Dalyviai susipažino su STEM įgyvendinimo principais Slovėnijos švietimo sistemoje.

Plačiau ...
Naujas tarptautinis Erasmus+ STEM projektas VGTU inžinerijos licėjuje

2017 m. gruodžio 4 d. Rygoje (Latvijoje) įvyko pirmasis ERASMUS+ projekto „Teachers and Pupils STEM competence development in Elementary School“ partnerių susitikimas. Projekte dalyvauja 4 šalys: Latvija (Sociālās Inovācijas Centrs, Ķekavas vidusskola), Slovėnija (Zavod VseUk), Estija (Põltsamaa Co-Educational Gymnasium) ir

Plačiau ...