Socialinė pagalba

Socialinė pedagogė Vitalija Kruglaja kuruoja 1–6 kl.
Socialinė pedagogė Loreta Dirsienė  kuruoja 7–12 kl.
Pagrindinis licėjaus socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, padėti užtikrinti jo saugumą mokykloje, sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai bei pilietinei brandai.
Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos:
  • Individualiai konsultuoja vaikus, turinčius mokymosi, elgesio, lankomumo, bendravimo su bendraamžiais sunkumų.
  • Dirba su vaikais, kurie patiria smurtą, patyčias, turi žalingų įpročių.
  • Padeda tėvams ir mokytojams suprasti vaiko poreikius, kartu ieško tinkamiausio problemos sprendimo būdo.
  • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines ir pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
  • Informuoja apie įstaigas, teikiančias socialinę ir pedagoginę pagalbą.
  • Kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, akcijas.
  • Vykdo patyčių, smurto, žalingų įpročių prevenciją mokykloje.

 

Kviečiame tėvelius, socialinius partnerius, kitus bendruomenės narius įsitraukti į mokykloje organizuojamas veiklas, prevencinius renginius, akcijas, projektus.

Kontaktai:

Loreta Dirsienė, 109 kabinetas
loreta.dirsiene@gmail.com
Konsultacijos teikiamos kiekvieną darbo dieną
8.00–11.00 val. arba kitu iš anksto suderintu laiku.
Vitalija Kruglaja, 109 kabinetas
vitakruglaja@gmail.com
Konsultacijos teikiamos kiekvieną darbo dieną
9.00–12.00 val. arba kitu iš anksto suderintu laiku.

soc2

 

 

Naudinga informacija:

Socialinė parama mokiniams

„Kur galima kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas“

Pagalba telefonu

Informacija tėvams