Projektai

Ši programa yra pasaulyje gerai žinoma neformaliojo ugdymo, savęs tobulinimo programa, skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų ir įgyvendinama daugiau nei 130 pasaulio šalių. Programos dalyviai patys pasirenka tobulėjimo sritis, išsikelia tikslus ir atkakliai jų siekia. Tokiu būdu jauni žmonės geriau pažįsta save, pasitiki savimi ir įgyja gyvenimui ir ateities darbui reikalingų įgūdžių. DofE programos tarptautinius sertifikatus bei pasiekimus atspindinčius ženklelius vertina tarptautinių kompanijų personalo atrankos specialistai.

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijavo projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Šio projekto tikslas – sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį ir iki 2018 metų vasaros jį išbandyti dešimtyje mokyklų.

Mokyklų dešimtukas, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės centro komandomis, kuria ir išbando mokomąją medžiagą, teikia siūlymus dėl informatikos ugdymo turinio ir bendrosios programos projekto, dalijasi gerąja patirtimi.

Projektas remiasi 2016 m. LR Švietimo ir mokslo ministerijos suburtos mokslininkų, mokytojų, švietimo ekspertų ir verslininkų darbo grupės parengtais Pradinio ugdymo informatikos bendrųjų programų metmenimis.

Bendradarbiaujant švietimo bendruomenei, verslo ir visuomeninėms organizacijoms, atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, bus sukurta metodinė medžiaga, padedanti ugdyti pradinių klasių mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą.

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas yra skiriamas projektams, kurie prisideda prie 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos tikslų įgyvendinimo, atitinka kvietimuose teikti paraiškas finansuojamoms veikloms bei pareiškėjams nustatytas sąlygas ir yra parengti pagal administruojančių institucijų nustatytus reikalavimus projektams.

 

Projektas, kurį vykdo Britų taryba bei VšĮ „Meno avilys“, įgyvendinamas kartu su Ugdymo plėtotės centru.

Pagrindinė projekto idėja – parodyti mokiniams, kad šiandienos medijos ne tik pramoga, bet ir puikus instrumentas, leidžiantis skleistis kūrybiškumui, atveriantis naujus ir įdomius būdus mokytis, įgyti žinių bei gebėjimų.

Projekto metu mokiniai ne tik giliau analizuoja medijas, tokias kaip: televizija, socialiniai tinklai, kinas, reklama, kompiuteriniai žaidimai, bet ir klausosi paskaitų, dalyvauja tikslinėse projekto pamokose bei kūrybinėse dirbtuvėse.

 

Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. Siekdami šio tikslo jėgas suvienys „Renkuosi mokyti!“ mokytojas ir visa mokyklos bendruomenė.
Mokyklos bendruomenės įgalinimas, įtraukiojo ugdymo principų taikymas ir „Renkuosi mokyti!“ mokytojai yra kertinės atsinaujinusios projekto kryptys.

Projektą įgyvendina viešoji įstaiga Mokyklų tobulinimo centras drauge su pagrindiniu projekto partneriu „Vilniaus prekybos“ paramos fondu „Dabar“.

 

Aplinkosauginis projektas.