Mokytojai

2018-2019 mokslo metais dirbantys mokytojai/klasių vadovai/kiti darbuotojai

 

Vardas, Pavardė Kvalifikacija Vadovavimas klasei Kabineto Nr.
Pradinis ugdymas
Vilė Bajevienė
Vyresnioji mokytoja 1a 205
Daiva Jesilionienė
Mokytoja metodininkė 1b 202
Vitalija Kikutienė Vyresnioji mokytoja 1c 201
Loreta Navaitytė
Vyresnioji mokytoja 1d Nemenčinės pl. 16
Kamilė Pudžemytė
Mokytoja 1e Nemenčinės pl. 16
Lina Kairiūkštienė Mokytoja ekspertė 2a 306
Jovita Andrijauskaitė Mokytoja metodininkė 2b 305
Daiva Cironkienė Mokytoja metodininkė 2c 408
Jurgita Visockienė Mokytoja 2d Nemenčinės pl. 16
Jolanta Čepliauskienė Vyresnioji mokytoja 2e Nemenčinės pl. 16
Eslanda Spėčiuvienė Vyresnioji mokytoja 2f Nemenčinės pl. 16
Marytė Jagminienė Mokytoja metodininkė 3a 204
Renata Biveinienė Mokytoja metodininkė 3b 206
Milda Černiauskaitė Mokytoja ekspertė 3c 207
Vladislava Janutėnienė Vyresnioji mokytoja 3d 303
Daiva Liepinienė Mokytoja 3e 304
Milda Stūglienė Mokytoja metodininkė 4a 302
Vanda Kiguolienė Vyresnioji mokytoja 4b 301
Feodotija Grochovskaja Vyresnioji mokytoja 4c 203
Rūta Filončikienė Mokytoja ekspertė 4d 406
Inga Kalibatienė Vyresnioji mokytoja 4e 401
Inžinerija
Dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Mokytoja   412
Gražina Borisevičienė Mokytoja   116
Mantas Cegelskas
Mokytojas    
Laurynas Dapkevičius Vyresnysis mokytojas   106
Dr. Ramūnas Dzindzalieta
Mokytojas    
Virginija Kasparavičiūtė Mokytoja ekspertė   110
Romualdas Kličius Vyresnysis mokytojas   106
Anžela Kuzmienė Vyresnioji mokytoja   107
Martynas Matusevičius Vyresnysis mokytojas   421
Mindaugas Petravičius Mokytojas   420
Dorinis ugdymas
Inga Bessmertnaja (etika) Vyresnioji mokytoja    
Aurika Mačėnienė (tikyba) Vyresnioji mokytoja 6b 315
Jūratė Vaitkuvienė (tikyba) Vyresnioji mokytoja    
Miroslavas Siniavskis (etika)
Mokytojas    
Renata Žiūkaitė (tikyba) Mokytoja    
Lietuvių kalba
Birutė Aleksaitienė Vyresnioji mokytoja 6f 221
Kęstutis Bredelis Mokytojas metodininkas    
Giedrė Gečiauskienė Vyresnioji mokytoja (atostogose vaikui prižiūrėti)    
Jolanta Juozapaitienė Vyresnioji mokytoja IIb 219
Reda Kaupinienė Vyresnioji mokytoja 5e 218
Alesia Paškevičienė Mokytoja 6c 404
Giedrė Pilipavičienė Vyresnioji mokytoja 7d 405
Irena Vėbrienė Mokytoja metodininkė IVb 403
Ernesta Smalinskė
Vyresnioji mokytoja    
Urtė Šegždavičiūtė Mokytoja 8d 220
Anglų kalba
Sandra Amšiejienė Mokytoja (atostogose vaikui prižiūrėti)    
Aurelija Čebelienė Mokytoja ekspertė Ia 112
Vitalija Jankauskaitė – Jokūbaitienė Mokytoja metodininkė (atostogose vaikui prižiūrėti)    
Živilė Kavaliauskienė Mokytoja (atostogose vaikui prižiūrėti)    
Neringa Leišienė Vyresnioji mokytoja (atostogose vaikui prižiūrėti)    
Violeta Petkevičiūtė Mokytoja    
Gelena Rostovceva Vyresnioji mokytoja    
Violeta Stankevičienė Vyresnioji mokytoja    
Ernesta Smalinskė Mokytoja    
Jurgita Sriubaitė Mokytoja    
Dovilė Šatkauskienė Mokytoja    
Lina Švilpienė Vyresnioji mokytoja 7c 216
Dalia Tirlikienė Vyresnioji mokytoja    
Eglė Viteikienė Vyresnioji mokytoja 8b 402
Lotynų kalba
Rūta Beinoravičiūtė Mokytoja ekspertė    
Prancūzų kalba
Sandra Amšiejienė Vyresnioji mokytoja (atostogose vaikui prižiūrėti)    
Martial Henri Pierre Daviaud Mokytojas    
Kinų kalba
Qu Bojin Mokytoja    
Rusų kalba
Andrej Isajev Mokytojas Ib 415
Erika Kudriavceva Vyresnioji mokytoja 5a 110
Vokiečių kalba
Regina Januškevičienė Vyresnioji mokytoja   Nemenčinės pl. 16
Kristina Sagaidak Mokytoja IIIa 215
Istorija, pilietinio ugdymo pagrindai
Aistė Oškinytė Mokytoja 7a 313
Vidas Gečionis Vyresnysis mokytojas 8a 318
Liudas Gumbinas Mokytojas    
Dalius Miknevičius Mokytojas 6e 317
Geografija
Jolita Bitinienė Vyresnioji mokytoja IIIb 321
Egidija Čičiurkienė Vyresnioji mokytoja 5c 319
Ekonomika ir verslumas
Dalia Akopianienė Vyresnioji mokytoja    
Matematika
Vaida Garbenienė

Vyresnioji mokytoja (atostogose vaikui prižiūrėti)

   
Ona Gurevičiūtė Mokytoja metodininkė Ic 114
Neringa Reisienė Mokytoja ekspertė 7b 320
Igor Saburov Mokytojas    
Tomas Silvanavičius Mokytojas 6d 416
Paulius Vanagas Vyresnysis mokytojas 7e 113
Vilma Vitėnienė Vyresnioji mokytoja IVa 222
Informacinės technologijos
Vida Pilkauskaitė Vyresnioji mokytoja   214
Tadas Prakapas Vyresnysis mokytojas   213
Dr. Pavel Stefanovič
Mokytojas metodininkas    
Fizika
Raimonda Beinortienė Mokytoja metodininkė IIa 311
Lukas Bagdonavičius
Mokytojas 6a 312
Marina Glodenienė Mokytoja metodininkė (atostogose vaikui prižiūrėti)    
Ignas Jurčiukonis Mokytojas 5d 310
Chemija
Violeta Laurinaitienė Vyresnioji mokytoja   413
Irena Saulienė Vyresnioji mokytoja   413
Edita Zubrytė Mokytoja   413
Biologija, žmogaus sauga
Ana Gliebė

Vyresnioji mokytoja (atostogose vaikui prižiūrėti)

   
Edita Daiva Jankauskienė Mokytoja metodininkė 8c 309
Edita Lukšaitė Mokytoja metodininkė IIc 418
Augustė Matvijenkaitė Vyresnioji mokytoja 5b 417
Kūno kultūra
Diana Bučienė Mokytoja metodininkė   Sporto salė
Regimantas Lukoševičius Vyresnysis mokytojas   Sporto salė
Liutauras Mažeika Mokytojas   Sporto salė
Rymantė Neverauskienė Mokytoja metodininkė   Sporto salė
Rita Vinickienė Vyresnioji mokytoja   Sporto salė
Dailė
Asta Kiršienė Mokytoja    
Stanislovas Perlavičius Mokytojas metodininkas    
Muzika
Daina Bagdonienė Vyresnioji mokytoja    
Živilė Girdžiūtė Mokytoja    
Svetlana Kirkilienė Vyresnioji mokytoja    
Goda Kovalenkienė Vyresnioji mokytoja    
Šokis
Inga Bessmertnaja Mokytoja metodininkė    
Ramunė Pabalė Mokytoja    
Viktorija Petrokaitė Mokytoja    
Neformalusis ugdymas
Jūras Liucijus Bajerčius Mokytojas ekspertas    
Mantas Cegelskas Mokytojas    
Dr. Renata Česūnienė Vyresnioji mokytoja    
Julija Ikamaitė Mokytoja ekspertė    
Liutauras Mažeika Treneris    
Gintarė Paulauskaitė Trenerė    
Pagalbos mokiniui specialistai


Vitalija Butkienė Vyresnioji socialinė pedagogė   109
Loreta Dirsienė Vyresnioji socialinė pedagogė   109
Raselia Gatelienė Psichologė   217
Dangolia Kušlevič Veršekienė Psichologė   316
Irma Rauckytė Logopedė, specialioji pedagogė   314
Violeta Simonavičiūtė Sveikatos priežiūros specialistė   108
Kiti darbuotojai
Ramūnas Buzas Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas   104
Rūta Čižienė Raštinės vadovė   209
Vydūnas Gurskis Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas   104
Rima Kairienė Bibliotekininkė   skaitykla, 407
Lina Krisinelytė Sekretorė   209
Laima Šabūnienė Bibliotekininkė   biblioteka

 

 

DVARČIONIŲ SKYRIUS (Keramikų g. 38, Vilnius)

Pradinis ugdymas
Diana Lisovskaja
Vyresnioji mokytoja 1 a1  
Violeta Stankevičienė Vyresnioji mokytoja 2 a1  
Jūratė Budrienė Mokytoja 3 a1  
Rūta Gražulienė Mokytoja 4 a1  
Milda Martinkėnaitė Vyresnioji mokytoja 4 b1  
Anglų kalba
Violeta Stankevičienė Vyresnioji mokytoja    
Diana Lisovskaja Vyresnioji mokytoja    
Muzika
Daina Bagdonienė Vyresnioji mokytoja    
Šokis
Viktorija Petrokaitė Mokytoja    
Dorinis ugdymas (tikyba)
Renata Žiūkaitė Mokytoja    
Pagalbos mokiniui specialistai


Emilija Baltrūnaitė Psichologė    
Asta Rudokaitė Sveikatos priežiūros specialistė    
Banga Žalienė Logopedė metodininkė    
Kiti darbuotojai
Jūratė Leleckienė Techninių (IT) mokymo priemonių specialistė    
Mindaugas Petravičius Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams