Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai trylikos žmonių komanda, inicijuojanti mokinių reikmes atitinkančius renginius, veiklas, užsiėmimus, susitikimus, atstovaujanti licėjui mieste, šalyje.

  Mokinių tarybos uždaviniai

  • Suvienyti Licėjaus mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime organizuojant renginius, akcijas, muges;
  • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų kūrybiškumą ir organizuotumą;
  • Aktyviai dalyvauti ugdant mąstančią, laisvą, atsakingą, demokratišką, kūrybingą asmenybę;
  • Inicijuoti Licėjaus mokiniams renginių, akcijas, vakaronių organizavimą;
  • Analizuoti, tirti  ir tobulinti mokinių veiklą;
  • Teikti pasiūlymus Licėjaus direktoriui ar Licėjaus tarybai aktualiais mokiniams klausimais.

 

Mokinių tarybos sudėtis ir pareigybės:

Nr. Vardas, pavardė  Klasė Pareigybė El. paštas
1. Umberto Masi IV b L. e. p. pirmininkas uumbius@gmail.com
2. Akvilė Bredelytė IV b L. e . p. pirmininko pavaduotoja akvile.bredelyte@gmail.com
 3. Aušrinė Terebaitė IV a Dizaino grupė ausrine@ausrine.info
4. Agnė Lakis III b Renginių grupė aglakis16@gmail.com
5. Agnius Karalevičius II a Dizaino grupė augustinaskaralevicius@gmail.com
6. Marija Andrašiūnaitė II a Dizaino grupė marija.andrasiunaite@gmail.com
7. Ugnė Siudikaitė II a Komunikacijos/ Renginių grupė ugne.siudikaite@gmail.com
8. Evelina Dakševičiūtė II a Sporto tarybos atstovė/ Renginių/ Dizaino grupė evelina.dakseviciute@gmail.com
9. Ramunė Barisaitė II a Renginių grupė/ Finansininkė ramune.barisaite@gmail.com
10. Jovilė Devėnaitė II b Komunikacijos grupė devenaite.jovile@gmail.com
11. Danielė Petkevičiūtė II b Komunikacijos grupė daniele.petkeviciute@gmail.com
12. Morkus Jankauskas II b Renginių grupė morkus.jankauskas@gmail.com
13. Dovydas Burneika II b Renginių grupė burneikadovydas@gmail.com

 

Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Ernesta Smalinskė: ernesta.smalinske@vilicejus.lt

Licėjaus Mokinių taryba sudaro galimų klasės savivaldų (seniūnų) grupių sąrašus pagal amžiaus grupes, veiklos sritis ir teikia rekomendacijas savivaldos narių (grupių) veiklos aprašui.