Metodinė taryba

Metodinė taryba 2017 – 2018 m.m.

 

Pirmininkė Aurelija Čebelienė anglų kalbos mokytoja metodininkė
Nariai Jovita Andrijauskaitė

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė

direktoriaus pavaduotoja inžineriniam ugdymui,
technikos mokslų daktarė, inžinerijos mokytoja

Rūta Beinoravičiūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros ir lotynų kalbų mokytoja ekspertė
Raimonda Beinortienė

fizikos mokytoja metodininkė,
gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

Kęstutis Bredelis

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas,
lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojų metodinės grupės pirmininkas

Vidas Gečionis

istorijos  vyresnysis mokytojas,
socialinių mokytojų metodinės grupės pirmininkas

Edita Lukšaitė biologijos mokytoja metodininkė
Mindaugas Petravičius

inžinerijos mokytojas,
inžinerinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas

Igor Saburov

matematikos mokytojas,
matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas

Ernesta Smalinskė

direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui,
lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, anglų kalbos mokytoja

Irena Vėbrienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Eglė Viteikienė

anglų kalbos vyresnioji mokytoja,
užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Rita Vinickienė

kūno kultūros vyresnioji mokytoja,
kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė