Metodinė taryba

Metodinė taryba 2017 – 2018 m. m.

 

Pirmininkė Aurelija Čebelienė anglų kalbos mokytoja metodininkė
Nariai Jovita Andrijauskaitė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė direktoriaus pavaduotoja inžineriniam ugdymui,

technikos mokslų daktarė, inžinerijos mokytoja

Rūta Beinoravičiūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros ir lotynų kalbų mokytoja ekspertė
Raimonda Beinortienė fizikos mokytoja metodininkė,

gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

Kęstutis Bredelis lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas,

lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojų metodinės grupės pirmininkas

Vidas Gečionis istorijos  vyresnysis mokytojas,

socialinių mokytojų metodinės grupės pirmininkas

Edita Lukšaitė biologijos mokytoja metodininkė
Mindaugas Petravičius inžinerijos mokytojas,

inžinerinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas

Igor Saburov matematikos mokytojas,

matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas

Ernesta Smalinskė direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui,

lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, anglų kalbos mokytoja

Irena Vėbrienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Eglė Viteikienė anglų kalbos vyresnioji mokytoja,

užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Rita Vinickienė kūno kultūros vyresnioji mokytoja,

kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė