Priėmimo tvarka

Informacija pretendentams į 5 klases čia

 

Primename, kad birželio 12 d. 10 val. vyks pasiekimų, reikalingų inžineriniam ugdymui patikrinimas pretenduojantiems į 6, 7, 8 klasių laisvas vietas ir stojamasis egzaminas pretenduojantiems į III gimnazijos klasę. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, rašymo priemonę, pieštuką, trintuką, liniuotę ir skaičiavimo mašinėlę (skaičiavimo mašinėle gali naudotis tik pretenduojantys mokytis III gimnazijos klasėje).

 

Pretendentų į 1-as klases bendrųjų gebėjimų vertinimo tvarkaraštis čia

Informuojame, kad visų vaikų, 2017 m. birželio 6, 7, 8 dienomis dalyvavusiųjų bendrųjų gebėjimų vertinime, priėmimo į VGTU inžinerijos licėjų dokumentai bus nagrinėjami neatsižvelgiant į tai, ar jie yra priimti į kitas Vilniaus m. mokyklas.

Priėmimo komisija

 

SKELBIAMAS PRIĖMIMAS Į LAISVAS MOKYMOSI VIETAS ŠIOSE KLASĖSE:
6 kl. – 3;
7 kl. – 3;
8 kl. – 2;
I gimn. kl. – 52;
III gimn. kl. – 10.
Šiuo metu laisvų mokymosi vietų į kitas klases nėra.

DĖL PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO GRAFIKO KEITIMO

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJŲ 2017–2018 M. M. TVARKA

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA 2017-2018 M. M.

PRAŠYMAI MOKYTIS VGTU INŽINERIJOS LICĖJUJE TEIKIAMI ELEKTRONINIU BŪDU NUO 2017 M. KOVO 1 D.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-22 SPRENDIMAS NR. 1-824 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių tvirtinimo“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ INTERAKTYVUS ŽEMĖLAPIS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS